بازگشت رکابزن خط خورده به اردوی تیم ملی جاده
بازگشت رکابزن خط خورده به اردوی تیم ملی جاده
یکی از رکابزنانی که از اردوی تیم ملی دوچرخه سواری جاده خط خورده بود دوباره به جمع ملی پوشان اضافه شد.

به گزارش نخست نیوز، اردوی تیم ملی دوچرخه سواری برای انتخاب رکابزن اعزامی ایران به المپیک توکیو در استان مازندران در حال برگزاری است. ابتدا فدراسیون اعلام کرد شش رکابزن به این اردو دعوت شده اند. حمید پورهاشمی یکی از رکابزنان مدعی المپیک بود که نامش برای این اردو خط خورده بود که البته این مساله باعث اعتراض این رکابزن شد.

سرمربی تیم ملی نیز دلیل خط خوردن این ورزشکار را به پزشک فدراسیون محول کرد. البته پورهاشمی با آغاز اردو به جمع اردونشینان اضافه شده است و همراه دیگر ملی پوشان تمرین می کند.

نکته این است که فدراسیون به صورت رسمی نه دلیلی برای خط خوردن این ورزشکار آورد و نه اضافه شدن مجدد او را به اردوی تیم ملی رسانه ای کرد.