حسن کرباسی دبیر فدراسیون بدنسازی شد
حسن کرباسی دبیر فدراسیون بدنسازی شد

حسن کرباسی حکم دبیری فدراسیون بدنسازی را از وزیر ورزش و جوانان دریافت کرد.  به گزارش حاشیه ورزش، مسعود سلطانی فر در حکمی با استناد به ماده هشت اساسنامه فدراسیون های ورزشی و همچنین مصوبه مجمع انتخاباتی این فدراسیون، حسن کرباسی را به عنوان دبیر فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام منصوب نمود. کرباسی در یک […]

حسن کرباسی حکم دبیری فدراسیون بدنسازی را از وزیر ورزش و جوانان دریافت کرد.

 به گزارش حاشیه ورزش، مسعود سلطانی فر در حکمی با استناد به ماده هشت اساسنامه فدراسیون های ورزشی و همچنین مصوبه مجمع انتخاباتی این فدراسیون، حسن کرباسی را به عنوان دبیر فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام منصوب نمود.

کرباسی در یک سال اخیر به عنوان سرپرست دبیری فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام مشغول به کار بود.