نتیجه بازی نصرالهلال _ پاری سن ژرمن
نتیجه بازی نصرالهلال _ پاری سن ژرمن
🔺گل پنجم پاری سن ژرمن به «ستارگان ریاض» توسط هوگو اِکیتیکه در دقیقه

🔺گل پنجم پاری سن ژرمن به «ستارگان ریاض» توسط هوگو اِکیتیکه در دقیقه۷۸

🔹منتخب النصر و الهلال 3⃣ – 5⃣ پاری‌سن‌ژرمن