آرای کمیته وضعیت؛ تراکتور محکوم شد
آرای کمیته وضعیت؛ تراکتور محکوم شد
پرونده های جدیدی از سوی کمیته وضعیت بررسی و منجر به صدور رای شد که در دو پرونده از پرونده های مورد بررسی قرار گرفته باشگاه تراکتور محکوم شد.

به گزارش حاشیه ورزش– آخرین پرونده هایی که منجر به صدور رای شد از این قرار است:

*با توجه به شکایت هاشم خدادادی از باشگاه تراکتور، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۳۳ میلیون و ۵۷۲ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.
* در پرونده شکایت باشگاه استقلال از باشگاه قشقایی شیراز در خصوص حق آموزش حسین حیدری، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۷۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۶ میلیون و ۳۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*با توجه به شکایت فرشاد فلاحت زاده از باشگاه گل ریحان البرز، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و ۱۵ میلیون و ۲۶۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت دعوای خواهان را به میزان یک میلیارد ریال مردود اعلام کرد.

*در پرونده شکایت عباس چمنیان از باشگاه تراکتور، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۱ میلیون و ۶۱۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت دعوای خواهان را به مبلغ ۴ میلیارد و ۷۶۸ میلیون و ۳۹۰ هزار ریال رد کرد.

*در پی شکایت محمود صالحایت از باشگاه گل گهر سیرجان، کمیته وضعیت دعوای خواهان را به دلیل عدم ثبت قرارداد واسطه گری مردود اعلام کرد.

آرای صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.
  • منبع خبر : ورزش سه