آنالیزور پرسپولیس هنوز از تیم ملی طلبکار است
آنالیزور پرسپولیس هنوز از تیم ملی طلبکار است
آنالیزور تیم فوتبال پرسپولیس توضیحاتی را در خصوص مطالباتش از تیم ملی ارائه کرد.

به گزارش حاشیه ورزش ، مهرداد خانبان پس از پیروزی پرسپولیس مقابل ون پارس در مورد اینکه آیا مطالباتش را از تیم ملی دریافت کرده، اظهار داشت:‌ نه همچنان طلب کار هستم.

آنالیزور پرسپولیس در مورد اینکه چقدر از زمان این مطالبات گذشته، گفت: بخشی از آن 5-4 سال گذشته و بخش دیگری هم برای اخیرا است.