اعزام کاروان ایران به پارالمپیک توکیو با پرواز «چارتر» منتفی شد اعزام کاروان ایران به پارالمپیک توکیو با پرواز «چارتر» منتفی شد
اعزام کاروان ایران به پارالمپیک توکیو با پرواز «چارتر» منتفی شد اعزام کاروان ایران به پارالمپیک توکیو با پرواز «چارتر» منتفی شد
قوانین ویژه و مورد تاکید برگزارکنندگان بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۰، مسئولان کمیته ملی پارالمپیک کشورمان را مجبور به منتفی کردن اعزام کاروان به توکیو از طریق پرواز «چارتر» کرده است.

به گزارش حاشیه ورزش ، کمیته ملی پارالمپیک طی سال های گذشته به خاطر شرایط ویژه ورزشکاران جانباز و معلول از پرواز چارتر و تسهیلاتش برای اعزام کاروان به محل برگزاری بازی های استفاده کرد کمااینکه کاروان‌های ایران برای بازی‌های المپیک ۲۰۱۲ و بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ از طریق این پرواز به لندن و اندونزی اعزام شدند.

استفاده از پرواز چارتر یکی از گزینه های تصمیم گیرندگان کمیته ملی پارالمپیک برای چگونگی اعزام کاروان به محل برگزاری بازی های پارالمپیک توکیو هم بود اما قوانین ویژه و مورد تاکید برگزارکنندگان این دوره بازی ها، آنها را به طور کامل از تصمیم گیری برای اجرای این گزینه منصرف کرده است.

طبق دستورالعمل بازی های پارالمپیک توکیو که کمیته بین المللی پارالمپیک (IPC) و برگزارکنندگان بازی های به خاطر شرایط کرونایی جهانی و ژاپن روی آن تاکید زیادی دارند، ورزشکاران شرکت کننده در این بازی ها مجاز هستند تنها ۵ روز زودتر از آغاز رقابت های‌شان وارد توکیو شوند و ۲ روز بعد از اتمام کارشان هم باید محل بازی ها را ترک و به کشور خود بازگردند.

همین مسئله استفاده از پرواز چارتر را از برنامه مدیران کمیته ملی پارالمپیک و کاروان اعزامی به بازی های توکیو به طور کامل خارج کرده است.

هادی رضایی سرپرست کاروان اعزامی به بازی های پارالمپیک توکیو در گفتگو با حاشیه ورزش با تاکید بر این مطلب گفت: پیش از این اعزام مشروط کاروان با پرواز چارتر را در برنامه داشتیم. قرار بود بر اساس ترکیب کاروان اعزامی به توکیو، قوانین کمیته بین المللی پارالمپیک (IPC) و برگزارکنندگان بازی‌ها و همچنین تصمیم گیری های فنی در مجموعه کمیته ملی پارالمپیک در این زمینه تصمیم گیری کنیم.

وی ادامه داد: حالا به خاطر یکی از همین شرط ها یعنی قوانین (IPC) و برگزارکنندگان بازی ها قید استفاده از پرواز چارتر را به طور کلی زده ایم و روی اعزام گروهی اعضای کاروان متمرکز هستیم.

سرپرست کاروان ورزش ایران در بازی های پارالمپیک توکیو با تاکید بر اینکه تیم ها و ورزشکاران بر اساس زمان رقابت‌شان در گروه های اعزامی قرار می گیرند، خاطرنشان کرد: اولین گروهی که برای بازی های ۲۰۲۰ عازم توکیو می شود شامل کادر سرپرستی و افرادی است که برای انجام اقدامات نهایی جهت پذیرش و اسکان اعضای کاروان باید زودتر از دیگر افراد راهی محل برگزاری بازی ها شود.

سرپرست کاروان ورزش ایران در بازی های پارالمپیک توکیو تاکید کرد: این گروه با عنوان گروه پیشرو ۱۵ آگوست به توکیو اعزام می شود. اعزام دومین گروه هم ۱۹ آگوست انجام می شود و به همین ترتیب اعزام گروه های مختلف طبق زمان بندی صورت گرفته، انجام خواهد شد.