اعلام تاریخ پیشنهادی انتخابات فدراسیون قایقرانی
اعلام تاریخ پیشنهادی انتخابات فدراسیون قایقرانی
هیات رییسه فدراسیون قایقرانی تاریخ برگزاری مجمع انتخاباتی را تصویب و به وزارت ورزش اعلام کرد.

به گزارش نخست نیوز ، دوره چهار ساله ریاست فدراسیون قایقرانی هفتم اسفند سال جاری به پایان می رسد و ثبت نام از کاندیداهای انتخابات فدراسیون نیز انجام شد که دو نفر برای احراز پست ریاست با هم رقابت دارند.

هیات رییسه فدراسیون قایقرانی در جلسه خود چهارم اسفند را به عنوان زمان برگزاری مجمع انتخاباتی تصویب و فدراسیون نیز این تاریخ پیشنهادی را به وزارت ورزش اعلام کرد.

اکنون فدراسیون قایقرانی منتظر نظر وزارت ورزش است که با برگزاری مجمع انتخاباتی در چهارم اسفند موافقت می‌کند یا خیر.

علیرضا سهرابیان رییس فعلی فدراسیون به همراه علی اصغر محمودی نامزد انتخابات ریاست فدراسیون هستند.