افزوده شدن یک سهمیه دیگر به دوومیدانی بانوان / الناز دارابیان هم مسافر پارالمپیک توکیو شد
افزوده شدن یک سهمیه دیگر به دوومیدانی بانوان / الناز دارابیان هم مسافر پارالمپیک توکیو شد
سرپرست کاروان ایران در بازی‌های پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ از افزوده شدن یک سهمیه دیگر در رشته دوومیدانی بانوان خبر داد.

به گزارش حاشیه ورزش و به نقل از کمیته ملی پارالمپیک، هادی رضایی گفت: با توجه به رایزنی‌های صورت گرفته توسط کمیته ملی پارالمپیک و ستاد بازی‌ها و نیز با توجه به سیاست اجرایی پارالمپیک در خصوص قهرمانان آسیا، الناز دارابیان، ملی‌پوش تیم دو ومیدانی بانوان، به عنوان قهرمان بازی‌های پاراآسیایی و قرار داشتن در اولویت چهارم اعزام، به جمع کاروان توکیو ۲۰۲۰ افزوده شد.

بر این اساس کاروان ایران تا این لحظه با ۶۲ ورزشکار در بازی‌های پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ شرکت خواهد کرد.