انتقاد “اعطا” از واگذاری ملکی به فدراسیون فوتبال با شرایط خاص!
انتقاد “اعطا” از واگذاری ملکی به فدراسیون فوتبال با شرایط خاص!
سخنگوی شورای شهر تهران از ترک تشریفات واگذاری یک ملک به فدراسیون فوتبال انتقاد کرد.

به گزارش حاشیه ورزش ، علی اعطا، در جریان بررسی یک فوریت لایحه مجوز فروش و تصویب معامله ملک پلاک ثبتی 1312 و 1313.3 در مخالفت با این لایحه گفت: چرا در این جلسات پایانی و با این سرعت همکاران گرامی در شهرداری می خواهند مجوزهایی که شبهه برانگیز است از شورای شهر بگیرند؟ نمونه این موضوع را در جلسه پیش نیز در ارائه لایحه سازمان سرمایه گذاری در شهر آفتاب، از سوی سازمانی که پاشنه آشیل شهرداری است، دیدیم.

وی افزود: این موضوع هم برای دریافت مجوز ترک تشریفات برای فروش است و می‌خواهند مزایده برگزار نشود و با شرایط خاص ملکی را به فدراسیون فوتبال بدهند. با چه منطق و توجیهی می خواهیم با فوریت، امتیاز ویژه‌ای از طریق صحن شورای شهر به یک مجموعه بدهیم؟.

وی تاکید کرد: اینکه در جلسات آخر شورا این لایحه‌ها را به شورا می‌فرستند تا به فوریت تصمیم گرفته شود، موجب خوشنامی برای شورا و شهرداری نخواهد بود.