انگیزه تنیس باز ترکیه‌ای برای حضور در فیوچرز جوانان ایران
انگیزه تنیس باز ترکیه‌ای برای حضور در فیوچرز جوانان ایران

سید یک مسابقات تنیس فیوچرز جوانان ایران اعلام کرد برای آماده شدن جهت حضور در انتخابی تیم ملی ترکیه در این رقابت‌ها شرکت کرده است. به گزارش حاشیه ورزش، تنیس فیوچرز جوانان (زیر ۱۸ سال) در شیراز در حال برگزاری است. باران سویلر از ترکیه سید یک مسابقات اعلام کرد رقابت مهمی را هفته آینده […]

سید یک مسابقات تنیس فیوچرز جوانان ایران اعلام کرد برای آماده شدن جهت حضور در انتخابی تیم ملی ترکیه در این رقابت‌ها شرکت کرده است.

به گزارش حاشیه ورزش، تنیس فیوچرز جوانان (زیر ۱۸ سال) در شیراز در حال برگزاری است. باران سویلر از ترکیه سید یک مسابقات اعلام کرد رقابت مهمی را هفته آینده در کشور خود دارد و برای آماده شدن برای حضور در آن مسابقه به ایران آمده است.

سویلر بیان کرد: هفته آینده مسابقه انتخابی تیم ملی ترکیه است و برایم مهم است که در آن مسابقه پیروز شوند. از آن جا که مسابقات بین‌المللی ایران هم در زمین خاک برگزار می‌شد رقابت خوبی بود تا بتوانم با حضور در آن برای مسابقات انتخابی تیم ملی ترکیه آماده شوم.

سویلر که ۱۷ ساله است در مورد نوع برگزاری مسابقات عنوان کرد: این دومین مرتبه است که به ایران می‌آیم و دو سال پیش هم در مسابقات تهران شرکت کردم و برگزاری خوب بوده است و ایران غذاهای خوبی دارد (باخنده). البته مسابقه‌ای که دو سال پیش آمدم سطح پایین‌تری داشت و در گرید ۵ بود و مسابقات الان گرید ۴ است. در حال حاضر نیز تا مرحله نیمه نهایی پیش آمده‌ام و امیدوارم در مسابقه امروزم نیز پیروز شوم.