با استعفای رییس هیات دو و میدانی خوزستان مخالفت شد
با استعفای رییس هیات دو و میدانی خوزستان مخالفت شد
رییس هیات دو و میدانی خوزستان به فعالیت خود در این هیات ادامه می دهد.

حاشیه ورزش در حالی که غلامرضا خنفری از ریاست هیات دو و میدانی خوزستان استعفا کرده بود و حتی گفته می شد که اداره کل ورزش و جوانان خوزستان برای این هیات سرپرست انتخاب کرده است، فدراسیون دو و میدانی با استعفای خنفری مخالفت کرد تا او همچنان مرد اول هیات دو و میدانی استان باشد.

به گزارش ایسنا، سه سال دیگر از مدت ریاست خنفری در هیات دو و میدانی خوزستان باقی مانده است و به نظر می آید این هیات با حمایت بیشتر از سوی مسوولان متولی می تواند روزهای بهتری را برای ورزش مادر و نیز ورزش خوزستان رقم بزند.