بروکراسی مانع خصوصی‌سازی سرخابی‌ها شد
بروکراسی مانع خصوصی‌سازی سرخابی‌ها شد
وزیر ورزش می‌گوید تمام اقدامات برای واگذاری پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی انجام شده است.

به گزارش حاشیه ورزش، مسعود سلطانی‌فر درخصوص اقدامات صورت گرفته برای واگذاری دو باشگاه سرخابی پایتخت اظهار داشت: کلیه مراحل قانونی، اداری، حقوقی ومستند سازی خصوصی سازی دو باشگاه استقلال وپرسپولیس در وزارت ورزش وجوانان خاتمه یافته و کلیه اسناد و مدارک و پرونده‌ها و گزارشات مورد نیاز حدود سه ماه است که به سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس و اوراق بهادار تحویل داده شده است.

 

وی افزود: براساس مصوبات هیئت عالی واگذاری شرکت‌های دولتی که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور وزیر دادگستری ونمایندگان دادستان کل کشور، نمایندگان اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن و اتاق تعاون و نماینده منتخب مجلس تشکیل می‌شود نحوه واگذاری سهام سرخابی‌ها مشخص خواهد شد.

 

وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: قرار بود عرضه اولیه با ۱۵ درصد سهام صورت پذیرد، ولی متاسفانه بوروکراسی داخل دو سازمان فوق الذکر که مسئولیت اصلی و قانونی امر خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی را بعهده دارند مانع آغاز عملیات اجرایی خصوصی‌سازی دو باشگاه و عرضه سهام اولیه آنها به هواداران شده است.

به گزارش ورزش سه، مسعود سلطانی‌فر درخصوص اقدامات صورت گرفته برای واگذاری دو باشگاه سرخابی پایتخت اظهار داشت: کلیه مراحل قانونی، اداری، حقوقی ومستند سازی خصوصی سازی دو باشگاه استقلال وپرسپولیس در وزارت ورزش وجوانان خاتمه یافته و کلیه اسناد و مدارک و پرونده‌ها و گزارشات مورد نیاز حدود سه ماه است که به سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس و اوراق بهادار تحویل داده شده است.

 

وی افزود: براساس مصوبات هیئت عالی واگذاری شرکت‌های دولتی که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور وزیر دادگستری ونمایندگان دادستان کل کشور، نمایندگان اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن و اتاق تعاون و نماینده منتخب مجلس تشکیل می‌شود نحوه واگذاری سهام سرخابی‌ها مشخص خواهد شد.

 

وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: قرار بود عرضه اولیه با ۱۵ درصد سهام صورت پذیرد، ولی متاسفانه بوروکراسی داخل دو سازمان فوق الذکر که مسئولیت اصلی و قانونی امر خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی را بعهده دارند مانع آغاز عملیات اجرایی خصوصی‌سازی دو باشگاه و عرضه سهام اولیه آنها به هواداران شده است.