بودجه واریزی کمیته ملی المپیک برای کشتی 6 میلیارد تومان شد
بودجه واریزی کمیته ملی المپیک برای کشتی 6 میلیارد تومان شد

کمیته ملی المپیک بودجه فدراسیون کشتی را به ۶ میلیارد تومان افزایش داد. به گزارش حاشیه ورزش، هیات اجرایی کمیته ملی المپیک  تصمیم گرفت بودجه فدراسیون کشتی را افزایش دهد. پیش از این، امتیاز فدراسیون کشتی بر اساس شاخص های توزیع بودجه ۱۰۰۰ بود و بر اساس آن باید ۴ میلیاد تومان در سال ۱۴۰۰ […]

کمیته ملی المپیک بودجه فدراسیون کشتی را به ۶ میلیارد تومان افزایش داد.

به گزارش حاشیه ورزش، هیات اجرایی کمیته ملی المپیک  تصمیم گرفت بودجه فدراسیون کشتی را افزایش دهد. پیش از این، امتیاز فدراسیون کشتی بر اساس شاخص های توزیع بودجه ۱۰۰۰ بود و بر اساس آن باید ۴ میلیاد تومان در سال ۱۴۰۰ بودجه می گرفت.

اکنون امتیاز آن به ۱۵۰۰ افزایش پیدا کرده و بودجه آن ۶ میلیارد تومان شد.

کمیته ملی المپیک ۲ میلیارد از بودجه کشتی را در فروردین ماه پرداخت کرده و تا قبل از المپیک قرار است ۴ میلیارد دیگر واریز کند تا این فدراسیون ۱۰۰ درصد بودجه خود را دریافت کند.

کشتی امید اصلی کاروان ایران برای کسب مدال طلا در المپیک توکیو محسوب می شود.

کمیته ملی المپیک در نظر دارد بودجه فدراسیون ها را به طور کامل در شش ماه اول سال پرداخت کند و فعلا ۵۰ درصد آن را پرداخت کرده است.