تاج‌گذاری یوسفی در دوضرب جهان
تاج‌گذاری یوسفی در دوضرب جهان
وزنه‌بردار مطرح گرجستان رکورد فوق‌العاده ۴۹۲ کیلوگرم را به ثبت رساند.

به گزار حاشیه ورزش ، مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان ازبکستان با برگزاری رقابت دسته فوق سنگین به پایان رسید و نمایندگان ایران ششم و هفتم شدند.

در مهم‌ترین اتفاق علیرضا یوسفی که رده سنی‌ جوانان قرارد دارد، توانست با مهار وزنه ۴۳۸ رکورد دوضرب جوانان جهان را که در اختیار علی داودی بود، یک کیلوگرم بشکند. یوسفی با رکورد ۱۸۳ یک ضرب، ۲۳۸ دوضرب و مجموع ۴۲۱ کیلوگرم هفتم جهان شد.

آیت شریفی با رکورد ۱۹۷ یک ضرب، ۲۲۷ دوضرب و مجموع۴۲۴ کیلوگرم در رده ششم جهان قرار گرفت.

لاشا تالاخادزه، وزنه‌بردار مطرح گرجستان با رکورد ۲۲۵ یک ضرب، ۲۶۷ دوضرب و مجموع ۴۹۲ کیلوگرم توانست رکورد یک ضرب جهان را ۲ کیلوگرم، دوضرب را ۲ کیلوگرم و مجموع را ۴ کیلوگرم ارتقا دهد.

نتیجه این مسابقه به شرح زیر است:

حرکت یک ضرب

*آیت شریفی در حرکت نخست، وزنه ۱۸۵ کیلوگرم را بالای سر برد. شریفی در حرکت دوم پشت وزنه ۱۹۱ کیلوگرم ایستاد که این وزنه را به راحتی مهار کرد. او در حرکت سوم وزنه ۱۹۷ کیلوگرم را بالای سر برد و توانست عملکرد خوبی از خود در یک ضرب نشان دهد.

*علیرضا یوسفی در حرکت اول، ۱۷۳ کیلوگرم را مهار کرد. او در حرکت دوم ۱۷۸ کیلوگرم را هم با موفقیت ثبت کرد. یوسفی در حرکت سوم وزنه ۱۸۳ کیلوگرم را بالای سر برد و به کار خود در یک ضرب پایان داد.

لاشا تالاخادزه، وزنه‌بردار مطرح گرجستان در حرکت اول ۲۱۰ کیلوگرم را مهار کرد. او در حرکت دوم ۲۱۸ کیلوگرم را هم بالای سر برد. غول گرجی در حرکت سوم و پایانی یک ضرب پشت وزنه ۲۲۵ کیلوگرم قرار گرفت و با مهار این وزنه رکورد جهان را ۲ کیلوگرم شکست.

مدال نقره و برنز هم به وزنه‌برداران ارمنستان و بلاروس رسید.

حرکت دوضرب

*شریفی در اولین حرکت، ۲۲۷ کیلوگرم را مهار کرد. در حرکت دوم ۲۴۲ کیلوگرم را در حرکت قیچی انداخت. برخواه سرمربی تیم ملی وزنه آخر شریفی را به ۲۴۴ کیلوگرم تغییر داد و نماینده ایران دوباره در حرکت قیچی وزنه را انداخت. او با رکورد ۴۲۴ کیلوگرم به کار خود پایان داد.

*یوسفی در حرکت اول ۲۳۰ کیلوگرم را بالای سر برد. او در حرکت دوم پشت وزنه ۲۳۸ کیلوگرم ایستاد تا رکورد جوانان جهان را که با ۲۳۷ کیلوگرم در اختیار علی داودی است بشکند و موفق شد این وزنه را مهار کند و یک کیلوگرم رکورد را شکست. او سپس دست خود را به نشانه گذاشتن تاج بر سرش بالا برد.

او در حرکت سوم و پایانی وزنه ۲۴۵ را بالای سر برد اما هیات ژوری حرکت یوسفی را خطا اعلام کرد سپس ایران درخواست بازبینی کرد که مورد قبول واقع نشد و یوسفی شانس کسب مدال برنز دوضرب را از دست داد. او با رکورد ۴۲۱ کیلوگرم به کار خود پایان داد.

* لاشا تالاخادزه در حرکت اول ۲۴۷ کیلوگرم را مهار کرد. در حرکت دوم ۲۵۷ کیلوگرم را بالای سر برد و در حرکت سوم و پایانی مسابقات، پشت وزنه رویایی ۲۶۷ کیلوگرم ایستاد که داوران دو چراغ قرمز به او دادند و تنها داور ایرانی چراغ سفید داد. اما هیات ژوری این وزنه را پذیرفت و تالاخادزه توانست رکورد دوضرب جهان را ۲ کیلوگرم بشکند و رکورد مجموع جهان را هم چهار کیلوگرم ارتقا داد.

او رکورد مجموع ۴۹۲ ثبت کرد که سنگین‌ترین رکورد ثبت شده در وزنه‌برداری است.

*مدال آوران دسته ۱۰۹+ کیلوگرم:

۱- لاشا تالاخادزه از گرجستان با رکورد ۲۲۵ یک ضرب، ۲۶۷ دوضرب و مجموع ۴۹۲ کیلوگرم(۳ مدال طلا)

۲- وارازدات لالایان از ارمنستان با رکورد ۲۱۱ یک ضرب، ۲۴۶ دوضرب و مجموع ۴۵۷ کیلوگرم(۳ مدال نقره)

۳- گورمیناسیان از ارمنستان با رکورد ۲۰۵ یک ضرب، ۲۴۳ دوضرب و مجموع ۴۴۸ کیلوگرم (۲ مدال برنز دوضرب و مجموع )

۴- زیازولین از بلاروس با رکورد ۲۰۶ یک ضرب، ۲۴۱ دوضرب و مجموع ۴۴۷ کیلوگرم (برنز یک ضرب)

فیلم رکوردشکنی دوضرب تالاخادزه و علیرضا یوسفی که رکورد جوانان جهان را شکست در ادامه می‌بینید: