تصمیم گیری درباره حضور کاروان ایران در بازیهای داخل سالن تایلند
تصمیم گیری درباره حضور کاروان ایران در بازیهای داخل سالن تایلند
تعیین تکلیف نوع اعزام کاروان ایران در بازی های داخل سالن آسیا و بازی های آسیایی ۲۰۲۲ در جلسه ستاد عالی بازی ها مشخص می شود.

به گزارش  حاشیه ورزش ، بازی های داخل سالن آسیا حدود شش ماه دیگر به میزبانی تایلند برگزار می شود. همچنین یک سال دیگر نیز بازی های آسیایی ۲۰۲۲  در پیش است. نکته مهم در این میان تعیین تکلیف نوع اعزام کاروان است. علاوه بر اینکه سرپرستان ایران برای این دو رویداد معرفی رسمی نشده اند، هنوز مشخص نیست ایران قرار است در کدام رشته ها نماینده اعزام کند و براساس مدال آوری، رشته ها اعزام می شوند یا نگاه کمی هم وجود دارد.

کیکاووس سعیدی دبیرکل کمیته ملی المپیک در این مورد به  حاشیه ورزش گفت: جلسه سرپرستان بازی های داخل سالن آسیا امروز (چهارشنبه) به صورت وبینار برگزار می شود و ما هم حضور داریم و در مورد اطلاعات و کلیات بازی ها صحبت می شود. در مورد معرفی سرپرست، قرار است آقای صالحی امیری با وزیر رایزنی کند و همیشه این رایزنی ها مرسوم بوده است و پس از آن اعلام می کنیم.

او در مورد تعیین تکلیف رشته های اعزامی گفت: ابتدا جلسه ای  در ستاد عالی بازی ها با حضور وزیر ورزش خواهیم داشت که در آن سیاست گذاری برای دو رویداد بازی های داخل سالن آسیا و بازی های آسیایی انجام می شود و در مورد اینکه در کدام رشته ها اعزام داشته باشیم و کاروان کیفی باشد یا نه تصمیم گیری می شود، سپس وارد کار عملیاتی می شویم و جلسه با فدراسیون ها را خواهیم داشت و عملکرد رشته به رشته را بررسی می کنیم.

سعیدی در پاسخ به این پرسش که بازی های داخل سالن آسیا در ماه پایانی سال ۱۴۰۰ برگزار می شود از این رو مشکلی برای تامین هزینه اعزام نیست و پیش بینی در این مورد شده است یا خیر، تاکید کرد: فعلا باید برآورد کنیم که ترکیب کاروان به چه صورت است و چند رشته اعزام می شوند بعدا می توان برآورد دقیق مالی  داشت و الان نمی توان قضاوتی انجام دهیم. البته اعزام به بازی های داخل سالن آسیا در بودجه کمیته ملی المپیک پیش بینی شده است.

دبیرکل کمیته ملی المپیک در پاسخ به این پرسش که تسویه حساب کامل با فدراسیون ها چه زمانی انجام می شود، تاکید کرد: ما ۹۰درصد بودجه مصوب ۴۶ فدراسیون را پرداخت کردیم و ۱۰ درصد دیگر را در شش ماه دوم پرداخت می کنیم.

او در مورد اینکه کمیته ملی المپیک چه زمانی می خواهد بررسی از عملکرد فدراسیون ها در المپیک توکیو داشته باشد، گفت: نامه ای را سرپرست کاروان برای فدراسیون هایی که در المپیک بودند ارسال کرده است مبنی براینکه تجزیه و تحلیلی از نقاط ضعف و قوت خود داشته باشند و آن را برای سرپرست کاروان ارسال کنند. سپس سرپرست کاروان تحلیل و بررسی خود را انجام می دهد و نتیجه را اعلام می کند.