تعیین تکلیف قایقران المپیکی
تعیین تکلیف قایقران المپیکی
تکلیف قایقران المپیکی ایران در بخش آب های آرام شنبه هفته آینده مشخص می‌شود.

به گزارش حاشیه ورزش ، قایقرانی یک سهمیه در بخش کایاک مردان دارد که این سهمیه به نام کشور است از این رو فدراسیون در نظر دارد با برگزاری انتخابی تکلیف فرد اعزامی به المپیک را مشخص می کند.

نفراتی که در کایاک ۱۰۰۰متر مدعی هستند، چهارشنبه هفته جاری با یکدیگر به رقابت می پردازند و فرد برنده آنها با علی آقا میرزایی به رقابت می پردازد. نتیجه این رقابت در شنبه هفته آینده مشخص می شود.

آقامیرزایی توانست سهمیه را بگیرد از این رو تنها در مرحله نهایی انتخابی شرکت می کند.

قایقرانی ایران یک سهمیه دیگر روئینگ دارد که نازنین ملایی از ایران اعزام می شود.