تفاوت‌های اساسنامه فدراسیون ژیمناستیک با اساسنامه آماتوری فدراسیونها
تفاوت‌های اساسنامه فدراسیون ژیمناستیک با اساسنامه آماتوری فدراسیونها
انتخابات فدراسیون ژیمناستیک قرار است با اساسنامه‌ای که در سال 1396 به تصویب فدراسیون جهانی رسیده است انجام شود که تفاوت‌های زیادی با اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری دارد.

به گزارش حاشیه ورزش ، فدراسیون ژیمناستیک حدود یک سال و خورده ای است که بلاتکلیف است و رییس ندارد. در این مدت چندین سرپرست برای این فدراسیون انتخاب شد و چندین بار نیز موضوع تعلیق فدراسیون از سوی فدراسیون جهانی به گوش رسید.

دوره ریاست زهرا اینچه درگاهی در فدراسیون ژیمناستیک ۱۹ تیر ۱۴۰۰ به پایان رسید. او بعد از حدود ۶ ماه با کش و قوس فراوان صندلی این فدراسیون را رها کرد و وزارت ورزش برای این فدراسیون سرپرست انتخاب کرد.

حمید احمدی اولین سرپرست این فدراسیون بود که با حکم وزیر ۲۳ دی ۱۴۰۰ به عنوان سرپرست معرفی شد. با پایان دوره ۶ ماهه سرپرستی احمدی، سوم مرداد وزارت ورزش وزارت ورزش ابتدا طاهر علوی را به عنوان سرپرست معرفی کرد اما بعد از گذشت چند ساعت زهره مرزوقی به عنوان سرپرست جدید این فدراسیون معرفی شد. مرزوقی نیز تنها دو ماه سرپرستی این فدراسیون را به عهده داشت و بعد از او وزارت ورزش عابد حقدادی را به عنوان سرپرست این فدراسیون انتخاب کرد.

در نهایت وزارت ورزش برای انجام انتخابات مجبور شد محسن سلیمانی دبیر سابق را به مجموعه فدراسیون برگرداند تا انتخابات این فدراسیون را برگزار کند. ۲۶ آذر پایان مهلت قانونی ثبت نام از کاندیداهای این فدراسیون بود که در نهایت ۶ نفر نام نویسی کردند. در میان اسامی ثبت نام شده نام رییس سابق و سرپرست فعلی نیز دیده می شود.

حالا نکته جالب در برگزاری انتخابات این است که به گفته پولادگر معاون وزیر ورزش قرار است این انتخابات براساس اساسنامه‌ای که در زمان ریاست اینچه درگاهی در فدراسیون جهانی به تصویب رسیده است برگزار شود. البته ثبت نام از کاندیداها و انتخاب اعضای کمیسیون ها با توجه به اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.

در ادامه بخشی از تفاوت های اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران و اساسنامه تصویب شده در فدراسیون جهانی آورده شده است.:

در اساسنامه ترجمه شده توسط فدراسیون ژیمناستیک که ممهور به مهر مترجم رسمی قوه قضاییه است تفاوت‌هایی با اساسنامه مصوب فدراسیون های آماتوری ورزش کشور که به تصویت هیات دولت رسیده است، مشاهده می‌شود.

اساسنامه ترجمه شده در اسفند ماه ۱۳۹۶ تنظیم شده است و در سربرگ آن از نشان وزات ورزش و جوانان استفاده شده است. این اساسنامه دارای ۷ فصل و ۵۰ ماده و ۲۴ تبصره است. در حالیکه ساختار اساسنامه رسمی فدراسیون های آماتوری دارای ۳ فصل، ۲۲ ماده و ۱۲ تبصره است.

ماده اول این اساسنامه به تعریف فدراسیون پرداخته که تعریف فدراسیون ژیمناستیک در اساسنامه وزارت ورزش و اساسنامه ترجمه شده متفاوت است.

تعریف فدراسیون ژیمناستیک در اساسنامه وزارت ورزش:

فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران که در این اساسنامه فدراسیون نامیده می شوند مؤسسات عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی هستند که براساس مشی و اصول ورزشی تعیین شده به موجب منشور المپیک با مراعات شئون اسلامی و مقتضیات ملی و به عنوان بالاترین مرجع ذی‌صالح در هر رشته ورزشی تشکیل می‌شوند و در چارچوب این اساسنامه با هماهنگی سازمان تربیت بدنی و رعایت قوانین مربوط فعالیت می‌نماید.

تعریف فدراسیون ژیمناستیک در اساسنامه به تصویب رسیده فدراسیون جهانی:

فدراسیون ژیمناستیک ایران موسسه عمومی غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی با مدت فعالیت نامحدود است و به عنوان بالاترین مرجع ذی‌صلاح عهده دار اداره رشته / رشته های ورزشی تحت پوشش در کشور می باشد و از سوی وزارت ورزش و جوانان و کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک (فقط در رشته‌های مرتبط) به رسمیت شناخته شده تا بر مبنای منشور المپیک و رعایت قوانین و مقررات مربوطه در چهارچوب این اساسنامه فعالیت نماید.

مواد دوم، سوم و چهارم در اساسنامه ترجمه شده به عضویت، مقر و علائم فدراسیون ژیمناستیک پرداخته است. این مواد در اساسنامه مصوب هیات دولت وجود ندارد.

اهداف فدراسیون در اساسنامه وزارت ورزش ۹ مورد است که در اساسنامه‌ای که به تصویب فدراسیون جهانی رسیده تعداد آن به ۴ مورد کاهش یافته است. همچنین وظایف و اختیارات در اساسنامه وزارت ورزش ۲۲ مورد است که در اساسنامه به تصویب رسیده فدراسیون جهانی به ۲۹ مورد افزایش یافته است.

ماده هفت و هشت نیز به قوانین رسمی رشته و زبان رسمی در مکاتبات پرداخته است.

ماده ۹ اساسنامه به تصویب رسیده فدراسیون جهانی، در مورد بی طرفی است. فدراسیون در چهارچوب قانون اساسی و قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران متعهد به رفتار عادلانه و مبتنی بر بیطرفی در زیر مجموعه خود از هر گروه و نژاد بوده و هیچ نوع تبعیضی در زمینه جنسیت، مذهب، دین، قومیت یا موارد مشابه را تحمیل نکرده و بر اجرای این موارد نظارت کامل خواهد داشت.

در فصل چهارم ماده ۱۰ تا ۱۲ این اساسنامه عضویت در فدراسیون ژیمناستیک را به دو بخش اشخاص حقوقی و حقیقی تقسیم کرده است. این فصل و این مواد در اساسنامه مصوب هیات دولت وجود ندارد.

در ماده ۱۳ نیز موضوع رییس و اعضای افتخاری مطرح شده است: مجمع عمومی می تواند عنوان ریاست افتخاری یا عضو افتخاری را به جهت خدمات شایان توجه افراد در رشته / رشته های تحت پوشش از بین زنان و مردان واجد شرایط در نظر بگیرد.

در ماده چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم به ارکان و تشکیلات و مجمع عمومی پرداخته شده است. تفاوت هایی در اعضای مجمع عمومی اساسنامه وزارت ورزش و اساسنامه به تصویب رسیده فدراسیون جهانی وجود دارد.

در اساسنامه به تصویب رسیده فدراسیون جهانی مدیران عامل باشگاه های شرکت کننده در بالاترین سطح مسابقات باشگاهی مردان کشور، مدیر عامل پنج باشگاه برتر بالاترین سطح مسابقات باشگاهی زنان کشور، نمایندگان فدراسیون ورزش دانش آموزی، دانشگاهی، کارگری و نیروهای مسلح بدون حق رای مجاز، رییس سازمان ورزش شهرداری اضافه شده است. همچنین تعداد ورزشکاران به ۳ مرد و ۳ زن، تعداد مربیان و داوران به یک زن و یک مرد، افزایش پیدا کرده است. همچنین یک نفر از اتباع ایرانی حاضر در مجامع مدیریتی بین المللی ژیمناستیک به اعضاء مجمع اضافه شده و در پایان ۳ کارشناس خبره که به پیشنهاد هیات رییسه و تایید رییس مجمع انتخاب می شوند – که حداقل یکی از آنها باید از بانوان باشد- به اعضاء مجمع اضافه شده است.

در تبصره یک ماده شانزدهم نیز به موضوع مهمی اشاره شده است: مجمع عمومی در اولین جلسه خود رییس مجمع را تا جلسه بعدی مشخص می‌کند و می تواند قسمتی از اختیارات خود را به وی تفویض نماید.

در ماده ۱۷ که شامل وظایف مجمع عمومی فدراسیون می شود، مجمع حدود اختیارات خود را نسبت به وزارت ورزش و جوانان تمیز داده است و نقش نظارتی وزارت ورزش و جوانان را اموری همچون تغییر ساختار، تدوین آیین نامه های مالی- اداری- استخدامی و معاملاتی و سایر قوانین مورد نیاز فدراسیون، انتخاب ۴ عضو هیات رییسه را حذف نموده است و متقابلا برای خود حق انتخاب حسابرس مستقل جهت رسیدگی به صورت های مالی سالانه و پذیرش و یا رد عضویت اعضاء فدراسیون را قائل شده است. در اصل استقلال حقوقی و مالی فدراسیون ذیل وظایف تعریف شده برای مجمع عمومی بیشتر نمایان شده است و فدراسیون را از ذیل نهادهای عمومی غیر دولتی به سوی یک موسسه غیر تجاری یا نهاد عمومی غیر دولتی -که تعهدات عمومی و حکومتی آن کم رنگ شده- سوق داده است.

ماده ۲۲ به موضوع ترکیب هیات رییسه فدراسیون پرداخته است در آن انتخاب افراد از بین رؤسای هیات های استانی، باشگاه ها، دو فرد علاقه مند و آگاه به رشته با انتخاب رییس فدراسیون و یک نفر از اعضاء هیات علمی دانشگاه با مدارج مرتبط با ورزش به اعضاء هیات رییسه فدراسیون اضافه شده است. انتخاب ۴ نفر از اعضاء هیات رییسه به پیشنهاد رییس فدراسیون و تصویب وزارت ورزش و جوانان حذف شده است. انتخاب خزانه‌دار بر مبنای پیشنهاد رییس فدراسیون و تایید مجمع عمومی تغییر یافته است.

در تبصره ماده ۲۷ انتخاب رییس فدراسیون، در صورتی که وی عضو هیات رییسه فدراسیون جهانی، یا رییس، نواب و یا دبیرکل کنفدراسیون آسیا باشد، انتخاب ایشان تا پایان تصدی بر مناصب بین المللی بیش از ۳ دوره نیز بلامانع است.

در ماده ۲۸، بخشی از وظایف رییس در خصوص «اقدامات الزام در جهت تهیه بودجه فدراسیون» حذف شده است.