جای دوناروما فعلا که خالی نیست…
جای دوناروما فعلا که خالی نیست…
مایک مایگنان، دروازه بان 26 ساله و جدید میلان شروع فوق العاده ای در ترکیب این تیم داشت.

به گزارش “حاشیه ورزش “، میلان تا 20 دقیقه اولین دیدار فصل خود با یک گل از سمپدوریا پیش افتاده و بی تردید مایک مایگنان نقش اول این دیدار تا اینجای مسابقه بوده است. در همان دقایق ابتدایی بود که روی شروع مجدد بسیار خوب این دروازه بان، رافائل لیائو با دروازه سمپدوریا تک به تک شد و ضربه او را دروازه بان حریف به خوبی مهار کرد.

اما در ادامه این بار شروع مجدد مایک مایگنان و ارسال داویده کالابریا را براهیم دیاز تبدیل به گل کرد تا اولین گل این فصل روسونری به ثمر برسد. اما سمپدوریا خیلی زود فرصت داشت گل تساوی را به ثمر برساند که ضربه ایستگاهی گابیادینی را مایک مایگنان به زیبایی و با کمک دیرک دروازه مهار کرد.

اما دقایقی بعد بود که مایک مایگنان در دو صحنه متوالی و با عکس العمل های فوق العاده دروازه تیمش را به شکلی خیره کننده نجات داد. ضربات دامسگارد و کولی توسط مایک مایگنان به زیبایی مهار شد تا حداقل در 20 دقیقه ابتدایی کسی جای خالی جیجی دوناروما را در ترکیب میلان حس نکند.