جزییات دوپینگ در کشتی‌فرنگی/ ورزشکار، المپیکی نیست
جزییات دوپینگ در کشتی‌فرنگی/ ورزشکار، المپیکی نیست

نمونه تست دوپینگ یکی از ملی‌پوشان درحالی مثبت شده است که این ورزشکار المپیکی نیست و پرونده نمونه دوپینگ وی در مرحله محرمانه قرار دارد. به گزارش حاشیه ورزش، پرونده نمونه دوپینگ مثبت شده فرنگی کار ۱۳۰ کیلوی ایران از سوی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (ایران نادو) در مرحله محرمانه قرار دارد و هنوز […]

نمونه تست دوپینگ یکی از ملی‌پوشان درحالی مثبت شده است که این ورزشکار المپیکی نیست و پرونده نمونه دوپینگ وی در مرحله محرمانه قرار دارد.

به گزارش حاشیه ورزش، پرونده نمونه دوپینگ مثبت شده فرنگی کار ۱۳۰ کیلوی ایران از سوی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (ایران نادو) در مرحله محرمانه قرار دارد و هنوز حکم اولیه نیز برای این ورزشکار صادر نشده است و از زمان تشکیل پرونده به مدت یک هفته برای توضیحات به ورزشکار زمان داده می‌شود.

در صورتی که ورزشکار به رای اولیه صادره اعتراض داشته و درخواست حضور در شورا را داشته باشد، مدت زمان سه هفته دیگر به صدور رای اولیه پرونده اضافه می‌شود.

علاوه بر این در صورت اعتراض مجدد ورزشکار به رای صادر شده پس از تشکیل شورا نیز، یک فرصت دیگر تحت عنوان استیناف خواهی در اختیار ورزشکار دوپینگی خواهد بود و مدت زمان سه هفته دیگر به صدور رای نهایی و قطعی اضافه می شود. این در حالی است که اگر ورزشکار به رای اولیه صادر شده از همان ابتدا اعتراضی نداشته باشد، نتیجه پرونده طی مدت یک هفته قطعی و اعلام می شود.

در مورد پرونده نمونه مثبت فرنگی کار سنگین وزن تیم ملی، بر اساس اطلاعاتی که در اختیار حاشیه ورزش قرار گرفته، این ورزشکار المپیکی نیست و نمونه اخذ شده از وی مربوط به مسابقات کشتی جام تختی است. پرونده این کشتی گیر هم اکنون در مرحله محرمانه قرار دارد و ورزشکار به منظور ارائه توضیحات جهت بررسی پرونده از سوی ایران نادو فراخوانده شده است.