حسین بیرانوند در جایگاه چهارمی ایستاد
حسین بیرانوند در جایگاه چهارمی ایستاد
ملی پوش دسته ۹۶ کیلوگرم وزنه برداری ایران در مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان به عنوان چهارمی بسنده کرد.

به گزارش حاشیه ورزش ، حسین بیرانوند ملی پوش دسته ۹۶ کیلوگرم ایران در مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان که در تاشکند ازبکستان در جریان است، صاحب مدال یک ضرب شد و در جایگاه چهارم ایستاد.

این نتیجه در حالی کسب شد که در گروه نخست، ۹ وزنه بردار حضور داشتند و وزنه برداران لهستان و لتونی به مدال رسیدند، اما در نتیجه نهایی که روی سایت فدراسیون جهانی قرار گرفت، نام آنها حذف شد!

بر این اساس بیرانوند که در حرکت یک ضرب پنجم شده بود به مدال برنز رسید. حسین بیرانوند رکورد ۱۵۷ کیلوگرم را در یک ضرب ،۱۸۶ کیلوگرم را دوضرب و در مجموع ۳۴۳ کیلوگرم را به ثبت رساند و در رده چهارم جوانان جهان قرار گرفت.

بیرانوند در اولین حرکت یک ضرب، ۱۵۰ کیلوگرم را مهار کرد. بیرانوند در حرکت دوم ۱۵۵ کیلوگرم را بالای سر برد. نماینده ایران در آخرین حرکت یک ضرب ۱۵۷ کیلوگرم را هم با موفقیت ثبت کرد.

وی در حرکت دوضرب ابتدا وزنه ۱۸۶ کیلوگرم را مهار کرد اما در حرکت دوم وزنه ۱۹۲ کیلوگرم را انداخت. وی در حرکت سوم هم وزنه ۱۹۲ کیلوگرم را انداخت و با همان ۱۸۶ کیلوگرم به کار خود پایان داد.