دبیرکل کمیته ملی المپیک سرپرست آکادمی ملی المپیک شد
دبیرکل کمیته ملی المپیک سرپرست آکادمی ملی المپیک شد
کیکاوس سعیدی دبیرکل کمیته ملی المپیک به عنوان سرپرست آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک معرفی شد.

به گزارش حاشیه ورزش ، طی نشستی با حضور سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک، کیکاوس سعیدی به عنوان سرپرست آکادمی ملی المپیک و رضا قراخانلو به عنوان مشاور علمی پژوهشی رئیس کمیته ملی المپیک معرفی شدند.

صالحی امیری در این نشست گفت: قراخانلو یک شخصیت علمی غیرقابل انکار در ورزش کشور استکه خدماتش به ورزش کشور را هیچکس نمی تواند انکار کند.

رئیس کمیته ملی المپیک در ادامه ضمن بیان این مطلب که ما تودیع و معارفه ای نخواهیم داشت افزود: آقای قراخانلو از مجموعه جدا نشده اند و تا پایان دوره با ما هستند. او مشاور علمی ما است و ماموریت های علمی آکادمی را دنبال می کند. قراخانلو همچنین در شورای سیاستگذای آکادمی و شورای سیاستگذاری تاریخ شفاهی ورزش ایران نیز حضور دارد پس ما تودیعی نداریم. آقای سعیدی آکادمی را سرپرستی خواهند کرد تا بعد از المپیک یک تصمیم منطقی را در خصوص آکادمی اتخاذ کنیم.

صالحی امیری با اشاره به اینکه آکادمی باید جزو بهترین های منطقه در قاره آسیا باشد، افزود: ما تلاش می کنیم آکادمی یک مرکز نمونه علمی و تمرینات برتر در سطح منطقه باشد. باید این مسیر با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند تا به این جایگاه برسد. ما نیمی از برنامه ها را دنبال کردیم و نیمی دیگر مانده است که باید آن را دنبال کنیم.

در ادامه این جلسه از سوی صالحی امیری، حکم مشاور علمی پژوهشی رییس کمیته ملی المپیک به قراخانلو و حکم سرپرستی آکادمی ملی المپیک به کیکاووس سعیدی اعطا شد.