درخواست فرشته کریمی و ستارگان فوتسال جهان از فیفا تبعیضبرای رفع
درخواست فرشته کریمی و ستارگان فوتسال جهان از فیفا تبعیضبرای رفع
بازیکن تیم ملی فوتسال ایران از جمله ستارگان جهانی بود که نسبت به عدم برگزاری جام جهانی زنان به فیفا اعتراض کرده است.

به گزارش  حاشیه ورزش ، برجسته ترین بازیکنان فوتسال زن جهان از فیفا خواسته اند تا با راه اندازی جام جهانی زنان به رویکرد “عمیق تبعیض آمیز” خود در مورد بازی زنان پایان دهد.

این نامه با استناد به “نگرانی عمیق” نسبت به “بدرفتاری و بی توجهی عمومی” به این ورزش در بین زنان، رفتار فیفا را “بسیار فرشته کریمی آمیز” خوانده و می گوید که برابری جنسیتی را نقض می کند.

این نامه در حالی به اینفانتینو ارسال شده است که نهمین دوره جام جهانی فوتسال مردان در لیتوانی در این هفته شروع می شود و رقابت های جام جهانی زنان هنوز برگزار نشده است.

فرشته کریمی بازیکن برجسته ایرانی در قهرمانی تاریخی در سال ۲۰۱۵  به گاردین گفت عدم حضور در جام جهانی زنان “بزرگترین ضعف فیفا” است و افزود: “امیدوارم این تبعیض جنسیتی در فوتسال به زودی از بین برود و ما زنان فوتسال به آرزوی خود برسیم.