دستیار کالدرون هم پرسپولیس را محکوم کرد
دستیار کالدرون هم پرسپولیس را محکوم کرد

باشگاه پرسپولیس در پرونده دستیار مربی آرژانتینی سابق خود محکوم به پرداخت مطالبات او شد. به گزارش حاشیه ورزش و به نقل از باشگاه پرسپولیس، خواکین یکی از دستیاران گابریل کالدرون نیز در پیگیری شکایت خود از این باشگاه توانست رای دیگری علیه پرسپولیس از دادگاه عالی ورزش بگیرد. این مربی اسپانیایی از طریق پیگیری […]

باشگاه پرسپولیس در پرونده دستیار مربی آرژانتینی سابق خود محکوم به پرداخت مطالبات او شد.

به گزارش حاشیه ورزش و به نقل از باشگاه پرسپولیس، خواکین یکی از دستیاران گابریل کالدرون نیز در پیگیری شکایت خود از این باشگاه توانست رای دیگری علیه پرسپولیس از دادگاه عالی ورزش بگیرد.

این مربی اسپانیایی از طریق پیگیری شکایت خود، باشگاه پرسپولیس را به پرداخت ۹۵ هزار و ۳۸۱ دلار به علاوه سود سالیانه و همچنین پنج هزار و ۵۰۰ فرانک سوئیس جریمه، محکوم کرد.

در جزئیات این رای آمده که مبلغ حقوق خواکین ۵۵ هزار و ۳۸۱ دلار است اما ۴۰ هزار دلار به عنوان غرامت به رقم اصلی اضافه می‌شود.

همچنین ۲۰۰۰ فرانک سوئیس به عنوان هزینه فیفا و ۳۵۰۰ فرانک سوئیس به عنوان هزینه دادرسی در CAS منظور شده است.

دو روز قبل نیز گابریل کالدرون توانست حکم سنگین ۵۸۰ هزار دلاری علیه پرسپولیس از دادگاه عالی ورزش بگیرد.‌