دوپینگ فرنگی کار تیم ملی مثبت شد
دوپینگ فرنگی کار تیم ملی مثبت شد

تست دوپینگ فرنگی کار سنگین وزن تیم ملی مثبت اعلام شد. به گزارش حاشیه ورزش، پس از انجام تست ماموران آژانس مبارزه با دوپینگ از تعدادی از فرنگی کاران حاضر در اردوی تیم ملی، تست دوپینگ یکی از ملی پوشان مثبت اعلام شد. بر این اساس تست اولیه دوپینگ فرنگی کار با تجربه و سنگین […]

تست دوپینگ فرنگی کار سنگین وزن تیم ملی مثبت اعلام شد.

به گزارش حاشیه ورزش، پس از انجام تست ماموران آژانس مبارزه با دوپینگ از تعدادی از فرنگی کاران حاضر در اردوی تیم ملی، تست دوپینگ یکی از ملی پوشان مثبت اعلام شد.

بر این اساس تست اولیه دوپینگ فرنگی کار با تجربه و سنگین وزن تیم ملی کشتی فرنگی که در اردو حضور داشته است، مثبت اعلام شد.

وی پس از این اتفاق اقدام به ترک اردوی تیم ملی کرد.