دوچرخه سواری ایران بدون وعده های عجیب در بازی های آسیایی
دوچرخه سواری ایران بدون وعده های عجیب در بازی های آسیایی
این طور نیست بگوییم حتما مدال می گیریم که خدمات بیشتری به دست بیاوریم بلکه کارشناسی شده نظر می دهیم.

به گزارش حاشیه ورزش ، پیمان فخری سرپرست کاروان ایران در بازی های آسیایی در نشست خبری که داشت، گزارشی از شرایط مدال آوری رشته ها در بازی ها ارائه کرد. در گزارش سرپرست کاروان، برای دوچرخه سواری تنها در بخش جاده شانس مدال متصور شده و در پیست و کوهستان هیچ شانس مدالی قائل نشده است. با توجه به اینکه فدراسیون وقت، در زمان دوره قبل بازی های آسیایی پیش بینی کسب پنج مدال را داشت اما حتی صاحب یک برنز هم نشد، بنابراین شانس اینکه رکابزنان مانند دوره های قبل بازی ها پرتعداد اعزام شوند، بسیار پایین آمده و کار مسئولان حال حاضر فدراسیون برای دفاع از این رشته نیز بسیار سخت است.