رسیدگی IOC به وضعیت وزنه برداری پس از المپیک توکیو
رسیدگی IOC به وضعیت وزنه برداری پس از المپیک توکیو

کمیته بین المللی المپیک اعلام کرد بعد از المپیک توکیو به وضعیت فدراسیون جهانی وزنه برداری رسیدگی می کند.  به گزارش حاشیه ورزش، آژانس بین المللی تست دوپینگ (ITA)  که دوپینگ سیستماتیک در فدراسیون جهانی وزنه برداری را بررسی می‌کند، اعلام کرد تاماش آیان رییس پیشین، نیکوولاد نایب رییس فدراسیون جهانی وزنه برداری و حسن […]

کمیته بین المللی المپیک اعلام کرد بعد از المپیک توکیو به وضعیت فدراسیون جهانی وزنه برداری رسیدگی می کند.

 به گزارش حاشیه ورزش، آژانس بین المللی تست دوپینگ (ITA)  که دوپینگ سیستماتیک در فدراسیون جهانی وزنه برداری را بررسی می‌کند، اعلام کرد تاماش آیان رییس پیشین، نیکوولاد نایب رییس فدراسیون جهانی وزنه برداری و حسن آکوس رییس مستعفی کنفدراسیون وزنه برداری اروپا متهم هستند که در این دوپینگ سیستماتیک نقش داشته‌اند.

کنگره بررسی اساس نامه فدراسیون جهانی نیز  برگزار شد. نتایج این دو موضوع برای کمیته بین المللی المپیک ارسال شده‌اند.

IOC نیز اعلام کرد: در نامه ای به فدراسیون جهانی وزنه برداری نگرانی هایی که در ورد این دو مسئله داریم همراه با مسائلی که قبل از وجود داشت را اعلام کردیم. از این رو بعد از المپیک توکیو جلسه‌ای در مورد این مسائل خواهیم داشت تا این نگرانی‌ها رفع شود. در حال حاضر جایگاه وزنه برداری در المپیک ۲۰۲۴ پاریس و بازی‌های آینده محفوظ است.