رقابت 5 کاندیدا برای ریاست فدراسیون شطرنج
رقابت 5 کاندیدا برای ریاست فدراسیون شطرنج

مجمع انتخابات فدراسیون شطرنج امروز چهارشنبه ۱۲ خرداد با حضور ۵ کاندیدا به ریاست مهدی علی نژاد در آکادمی ملی المپیک در حال برگزاری است. به گزارش حاشیه ورزش، مجمع انتخابات فدراسیون شطرنج برای احراز پست ریاست این فدراسیون امروز چهارشنبه ۱۲ خرداد به ریاست مهدی علی نژاد در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک در […]

مجمع انتخابات فدراسیون شطرنج امروز چهارشنبه ۱۲ خرداد با حضور ۵ کاندیدا به ریاست مهدی علی نژاد در آکادمی ملی المپیک در حال برگزاری است.

به گزارش حاشیه ورزش، مجمع انتخابات فدراسیون شطرنج برای احراز پست ریاست این فدراسیون امروز چهارشنبه ۱۲ خرداد به ریاست مهدی علی نژاد در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک در حال برگزاری است. در این مجمع طاهره طاهریان به عنوان نماینده کمیته ملی المپیک و علیرضا خسروی مدیر کل دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها نیز حضور دارند.

محمدرضا خورشیدی، شادی پریدر، افشین داوری، احمد علی بابایی، احمد گواری، محمدتقی ابراهیم زاده، رضا شیرین آبادی فراهانی، ایمان امیدوار تهرانی، حسن تامینی لیچانی، محمد ابراهیم مداحی، کاوه خلیلی، محمدرضا محمدی بهابادی، بهروز مجدزاده و امیر عرفان هاشمی ۱۴ کاندیدایی هستند که برای احراز پست ریاست فدراسیون شطرنج ثبت نام کرده بودند که تنها صلاحیت ۵ کاندیدا برای شرکت در مجمع انتخابات فدراسیون شطرنج از سوی کمیسیون تطبیق وزارت ورزش مورد تایید قرار گرفت.

افشین داوری، احمد گواری، رضا شیرین آبادی فراهانی، حسن تامینی لیچانی و محمد ابراهیم مداحی ۵ کاندیدای حاضر در مجمع انتخابات فدراسیون شطرنج هستند که برای احراز پست ریاست این فدراسیون امروز با یکدیگر رقابت خواهند کرد.