رییس کمیته داوران دوچرخه سواری همچنان پیگیر حضور در مجمع/ کار به سازمان بازرسی کشید
رییس کمیته داوران دوچرخه سواری همچنان پیگیر حضور در مجمع/ کار به سازمان بازرسی کشید

رییس کمیته داوران فدراسیون دوچرخه سواری پس از اینکه از سوی معاونت قهرمانی وزارت ورزش پاسخی در مورد نبود نامش در مجمع انتخاباتی نگرفت به سراغ سازمان بازرسی رفت. محمدرضا صفاپور در گفتگو با حاشیه ورزش درباره اعتراض خود نسبت به اینکه به عنوان نماینده داوران در مجمع انتخاباتی فدراسیون دوچرخه سواری انتخاب نشده است، […]

رییس کمیته داوران فدراسیون دوچرخه سواری پس از اینکه از سوی معاونت قهرمانی وزارت ورزش پاسخی در مورد نبود نامش در مجمع انتخاباتی نگرفت به سراغ سازمان بازرسی رفت.

محمدرضا صفاپور در گفتگو با حاشیه ورزش درباره اعتراض خود نسبت به اینکه به عنوان نماینده داوران در مجمع انتخاباتی فدراسیون دوچرخه سواری انتخاب نشده است، بیان کرد: زمانی که متوجه شدم نامم در بین اعضای مجمع نیست به سرپرست فدراسیون اعتراض کردم اما توپ را داخل زمین وزارت ورزش انداخت و گفت که نام من و مجید ناصربی را به عنوان نماینده داوران معرفی کرده است و خود وزارت ورزش آقای ناصری را انتخاب کرد.

او ادامه داد: سپس به وزیر ورزش نامه ارسال کردم و پیوست نامه را شخصا به بازرسی تحویل دادم. بعد از چند روز که پیگیر شدم عنوان کردند وزیر نامه من را به آقای علی نژاد ارجاع داده است و مسئول دفتر آقای علی نژاد نیز به من اطلاع داد که آقای علی نژاد نامه را مختومه اعلام کرده است.

صفاپور همچنین گفت: سپس دوباره به سازمان بازرسی مراجعه کردم و از آنجا پیگیر شدم و شکایت کردم. قرار است شنبه هفته آینده مدارک دیگری که خواسته اند را نیز برایشان ببرم. مجید ناصری هم همکار من است اما من در این پنج سال زحمت زیادی کشیدم و دنبال گرفتن حقم هستم نه دنبال جسارت کردن به کسی. حس می کنم در این زمینه به من ظلم شده است. چون پنج سال در در نقاط مختلف ایران قضاوت کردم. آیا فقط اینکه فردی در المپیک قضاوت کند اما در ایران قضاوتی نداشته باشد ملاک و معیار درستی برای انتخاب است؟

صفار پور در پاسخ به این پرسش که چه مدرک داوری بین المللی دارد چون طبق آیین نامه یک داور باید از میان داوران ارشد و خوش نام انتخاب شود، گفت: مدرک بین المللی داوری جاده و پیست دارم و مدرک داوری BMX را هم گرفته ام. آقای ناصری مدرک A و من B بین المللی را دارم. البته او در مسابقات خارجی قضاوت می کند اما در مسابقات داخلی حضور ندارد. چرا بعد از پنج سال خدمت صادقانه باید با من اینطور رفتار شود