سورمه ای و فیروزه ای رنگ لباس رسمی مردان و زنان المپیکی /بدرقه کاروان زیر برج پرچم
سورمه ای و فیروزه ای رنگ لباس رسمی مردان و زنان المپیکی /بدرقه کاروان زیر برج پرچم

کمیته ملی المپیک با حامی لباس رسمی کاروان قرارداد همکاری امضا می کند و رنگ های اصلی انتخاب شده برای لباس رسمی مردان و زنان المپیکی سورمه ای و فیروزه ای است.   به گزارش حاشیه ورزش، کمیته ملی المپیک  انتخاب لباس کاروان ایران برای حضور در المپیک توکیو را به کارگروه مد و لباس […]

کمیته ملی المپیک با حامی لباس رسمی کاروان قرارداد همکاری امضا می کند و رنگ های اصلی انتخاب شده برای لباس رسمی مردان و زنان المپیکی سورمه ای و فیروزه ای است.

  به گزارش حاشیه ورزش، کمیته ملی المپیک  انتخاب لباس کاروان ایران برای حضور در المپیک توکیو را به کارگروه مد و لباس واگذار کرده بود اما  این انتخاب با تعلل زیاد همراه بود. در شرایطی که بیشتر کشورهای حاضر در المپیک، حتی از لباسشان رونمایی کرده‌ بودند اما  ایران هنوز در مرحله انتخاب طرح مانده بود.

در نهایت پس از کش و قوس های فراوان، کمیته ملی المپیک تصمیم گرفت  خودش به مسئله ورود کند و پس از  نهایی شدن طرح لباس،حامی لباس رسمی کاروان هم انتخاب شد و دوشنبه هفته آینده نیز بین دوطرف قرارداد همکاری به امضا می رسد.

لباس رسمی مردان، کت و شلوار سرمه ای و برای لباس زنان نیز از رنگ فیروزه ای استفاده می شود.

اندازه لباس ورزشکاران در حال گرفتن است و پس از آن نیز وارد مرحله دوخت می شود.

زمان برگزاری مراسم بدرقه نیز  ۱۰ تیر در زیر برج پرچم خواهد بود.