سومین نایب‌رییس بانوان وزنه‌برداری هم رفت
سومین نایب‌رییس بانوان وزنه‌برداری هم رفت
نایب‌رییس بانوان فدراسیون وزنه‌برداری از سمت خود کناره‌گیری کرد.

به گزارش حاشیه ورزش ، مریم منظمی، نایب‌رییس بانوان فدراسیون پس از یک سال حضور و فعالیت از سمت خود کناره گیری کرد.

او مدتی بود که به فدراسیون نمی‌رفت و در نهایت به صورت رسمی از سمتش کناره‌گیری کرد. منظمی پس از ریحانه طریقت و بهار بهرامی، سومین نایب‌رییس بانوان فدراسیون وزنه‌برداری در دوران ریاست علی مرادی بود.

سایت فدراسیون وزنه‌برداری در مورد کناره‌گیری او نوشت: منظمی که از وزارت ورزش برای همراهی و کمک به رشد بخش نوپای وزنه‌برداری بانوان ایران به فدراسیون مامور شده بود، به دلیل عدم تمدید مهلت ماموریت خود استعفا کرد تا به وزارتخانه بازگردد.

وزنه‌برداری بانوان کشور در مدت فعالیت منظمی، شاهد برپایی اردوهای متوالی در رده‌های سنی، ارتقای کمی و کیفی در استان‌ها و کسب اولین مدال بود.