شرایط ویژه جلسه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال
شرایط ویژه جلسه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال
جلسه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در شرایط متفاوتی برگزار شده است.

به گزارش حاشیه ورزش ، جلسه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال امروز (یکشنبه) با شرایط ویژه‌ای برگزار شد که از میان اعضای واجد شرایط، یک نفر غایب بود و ۶ نفر به صورت حضوری و یک عضو هم به صورت آنلاین در این نشست حضور داشتند.

از میان هشت عضو فعلی این فدراسیون، شش تن از اعضا شامل ماجدی، براتی، رضایی، اصولی، افشاریان و حیدری در مرکز ملی فوتبال حضور یافتند و شهره موسوی – که چندی قبل به علت فعالیت‌های اقتصادی خود بازداشت شده بود – به صورت آنلاین در این نشست حضور یافت.

با این حال مهرداد سراجی، دیگر عضو هیات رئیسه که چندی قبل گفته بود در واکنش به غیبت همکارانش در جلسه هفته گذشته در جلسات شرکت نخواهد کرد، در این جلسه غایب بود.

از میان ۱۱ عضو هیات رئیسه، فقط هشت نفر واجد شرایط هستند و همین موضوع شائبه رسمی نبودن جلسات را در صورت غیبت یکی از این هشت تن در جلسات مطرح کرده است.

با این حال اعضای هیات رئیسه معتقدند با توجه به این که این فدراسیون از ابتدای شکل گیری فقط ۹ عضو قانونی داشته، در حال حاضر حضور ۶ نفر در جلسات هم به معنی قانونی بودن جلسه است.

باید دید در نهایت جلسه امروز شکل قانونی به خود گرفته و جلسه، مصوبه‌ای خواهد داشت یا خیر؟