شیخ احمدبه زندان محکوم شد
شیخ احمدبه زندان محکوم شد
شیخ احمد الفهد در دادگاه ژنو به عنوان مجرم شناخته شد و اگر درخوست تجدید نظر در حکم شکست بخورد، پایان کارش در جنبش المپیک خواهد بود.

به گزارش  حاشیه ورزش و به نقل از Inside the games، شیخ احمد الفهد الصباح مرد قدرتمند المپیک به همراه چهار نفر دیگر متهم به ساخت فیلم های جعلی برای اثبات مجرم بودن دو مقام دولت کویت در طرح کودتا و فساد بودند.  ناصر محمد ، نخست وزیر سابق کویت، علیه او در سوئیس شکایت کیفری کرد.

شیخ احمد در دادگاه ژنو مجرم شناخته شد و تقریباً به ۱۴ ماه زندان و ۱۵ ماه دیگر به تعلیق محکوم شده است. اگر درخواست تجدیدنظر  شکست بخورد ، به احتمال زیاد پایان کار او در جنبش المپیک را رقم می زند.

شیخ احمد در سال ۲۰۱۸ به طور موقت از نقش های المپیکی خود ، از جمله  رئیس انجمن کمیته های ملی المپیک (ANOC) و عضو IOC کنار رفت، تا منتظر نتیجه پرونده خود باشد.

او اکنون به طور موقت از سمت ریاست شورای المپیک آسیا (OCA) کنار رفت و راجا راندیر سینگ از هند به عنوان سرپرست OCA منصوب شد.

ANOC در بیانیه ای گفت: ANOC از تصمیم پرونده علیه شیخ احمد الفهاد الصباح در ژنو مطلع است و خاطرنشان می کند که او درخواست تجدید نظر داشته است و ANOC منتظر مراحل تجدیدنظر و نتیجه است.