صدور رای دادگاه عالی ورزش/ روبین کازان به پرداخت سیصد هزار یورو به ذوب‌آهن محکوم شد
صدور رای دادگاه عالی ورزش/ روبین کازان به پرداخت سیصد هزار یورو به ذوب‌آهن محکوم شد

با صدور رای دادگاه عالی ورزش باشگاه روبین کازان در پرونده رضا شکاری به پرداخت سیصد هزار یورو محکوم شد. به گزارش حاشیه ورزش، رای شکایت باشگاه ذوب‌آهن از باشگاه روبین کازان روسیه در رابطه با پرونده رضا شکاری از سوی دادگاه عالی ورزش صادر شد و بر همین اساس باشگاه روسی به پرداخت سیصد هزار […]

با صدور رای دادگاه عالی ورزش باشگاه روبین کازان در پرونده رضا شکاری به پرداخت سیصد هزار یورو محکوم شد.

به گزارش حاشیه ورزش، رای شکایت باشگاه ذوب‌آهن از باشگاه روبین کازان روسیه در رابطه با پرونده رضا شکاری از سوی دادگاه عالی ورزش صادر شد و بر همین اساس باشگاه روسی به پرداخت سیصد هزار یورو به اضافه خسارت تاخیر و هزینه دادرسی در حق باشگاه ذوب‌آهن محکوم شد.

باشگاه ذوب‌آهن پیش از این در زمان حضور شکاری در روبین کازان به دلیل انتقال بدون هماهنگی این بازیکن و پرداخت نشدن هزینه حق رشد او توسط این باشگاه روسیه، شکایت خود را به دادگاه عالی ورزش ارائه کرده بود.