صد درصد پارالمپین‌ها و ۸۰ درصد المپین‌ها واکسیناسیون کامل شده‌اند
صد درصد پارالمپین‌ها و ۸۰ درصد المپین‌ها واکسیناسیون کامل شده‌اند
به گفته رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی تا به امروز اعضای کامل کاروان پارالمپیک و ۸۰ درصد از اعضای کاروان المپیک هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کرده اند.

غلامرضا نوروزی در گفتگو با حاشیه ورزش با یادآوری اینکه واکسیناسیون جامعه ورزش از نیمه فرودین ماه با تزریق دوز نخست واکسن به اعضای کاروان اعزامی به بازی‌های پارالمپیک آغاز شد، گفت: تزریق واکسن در دو مرحله برای هر یک از افرادی که سفر به توکیو و حضور در محل برگزاری بازی‌های المپیک و پارالمپیک توکیو را در پیش دارند، تجویز شده است. تا به امروز تمام اعضای کاروان پارالمپیک هر دو دوز واکسن کرونا را گرفته اند و بدین ترتیب واکسیناسیون این کاروان صد درصد شده است.

وی در مورد کاروان المپیک و واکسیناسیون اعضای آنها خاطرنشان کرد: تزریق واکسن به ورزشکاران، مربیان و … این کاروان در مراحل مختلف انجام شده و کماکان هم ادامه خواهد داشت به خصوص که برخی از آنها دوز نخست واکسن را اخیراً دریافت کرده اند.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی با یادآوری اینکه واکسیناسیون المپین ها از ۲۴ فرودین ماه آغاز شد، تصریح کرد: ۲۰ اردیبهشت ماه هم دوز مرحله دوم واکسیناسیون آغاز شد که تا به امروز برای سه گروه در روزهای مختلف انجام شده است. البته افرادی از اعضای کاروان المپیک بودند که هنوز دوز نخست واکسن را دریافت نکرده بودند. این دوز همزمان با گروه سوم مرحله دوم واکسیناسیون به برخی از آنها تزریق شد. این افراد به فاصله چهار هفته باید دوز دوم واکسن را دریافت کنند.

نوروزی تاکید کرد: در مجموع اینکه ۸۰ درصد از نفراتی که برای واکسیناسیون کاروان المپیک معرفی شده بودند تا به امروز هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کرده اند. با در نظر گرفتن لزوم حفظ فاصله زمانی استاندارد میان تزریق دو دوز واکسن، حداکثر تا یک ماه دیگر واکسیناسیون کاروان المپیک کامل می‌شود.

وی تاکید کرد که تا به امروز در مورد واکسیناسیون المپین ها و پارالمپین ها هیچگونه گزارشی مبنی بر عوارض تزریق واکسن دریافت نشده است. اندک علائمی که افراد بعد از دریافت واکسن با آن مواجه شدند مانند تب، کاملاً طبیعی بوده است.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی همچنین در مورد «ورزشکارانی که از تزریق واکسن درداخل کشور امتناع کرده و واکسیناسیون خود را خارج از کشور انجام داده اند»، گفت: مهم تزریق واکسن است و اینکه مسافران توکیو حتماً واکسیناسیون شده باشند. فرقی ندارد که واکسیناسیون داخل کشور انجام شده باشد یا خارج از کشور، مهم انجام شدن آن است. طرف حساب ما هم در این زمینه فدراسیون است نه ورزشکار.

نوروزی گفت: وزارت ورزش شرایط را برای واکسیناسیون المپین ها و پارالمپین ها فراهم کرده است. اگر فردی به هر دلیلی از انجام آن امتناع کند، مسئولیت با خودش است.