عطایی و فدراسیون والیبال دنبال سکوی آسیایی هستند
عطایی و فدراسیون والیبال دنبال سکوی آسیایی هستند
در شرایطی که همسر رییس کمیته داوران فدراسیون کاراته چندی پیش با قضاوت جنجالی در مسابقات پاریس، حاشیه ساز شده بود، وی اینبار نیز برای قضاوت در مسابقات ترکیه ثبت نام کرده است.

در شرایطی که همسر رییس کمیته داوران فدراسیون کاراته چندی پیش با قضاوت جنجالی در مسابقات پاریس، حاشیه ساز شده بود، وی اینبار نیز برای قضاوت در مسابقات ترکیه ثبت نام کرده است.

به گزارش /hashiehvarzesh.com، المیرا گوزل زاده همسر جواد سلیمی رییس کمیته داوران فدراسیون کاراته خرداد امسال در رقابت های گزینشی المپیک در پاریس، مبارزه کاراته کای رژیم صهیونیستی و حریفی از چین تایپه را قضاوت کرد و در شرایطی که انتقادات زیادی به این اقدام صورت گرفت اما جواد سلیمی رییس کمیته داوران فدراسیون کاراته، اینبار نیز به همراه همسرش المیرا گوزل زاده برای قضاوت در مسابقات کاراته وان جوانان در ترکیه ثبت نام کرده اند.

اهمیت حضور سلیمی و گوزل زاده در مسابقات ترکیه در جایی است که آن ها برای اینکه مجوز قضاوت در مسابقات جهانی را بدست بیاورند باید طبق قانون فدراسیون جهانی کاراته در یک مرحله لیگ کاراته جوانان در سال ۲۰۲۱ را نیز قضاوت کنند که آخرین مرحله آن پیش از رقابت های قهرمانی جهان قرار است چند روز دیگر در ترکیه برگزار شود.

ثبت نام گوزل زاده برای قضاوت در مسابقات ترکیه در حالی است که وی طی ماه های اخیر هیچ قضاوتی در مسابقات داخلی از جمله قهرمانی کشور کومیته و رقابت های کاتا نداشته و مشخص نیست رییس کمیته داوران بر چه اساسی مجوز ثبت نام همسرش برای قضاوت در ترکیه را صادر کرده است؟

چرا کمیته داوران به دیگر بانوان علی رغم تلاش و حضور در مسابقات داخلی، برای قضاوت در مسابقات خارجی بها نمی دهد؟

باید دید در نهایت آیا فدراسیون کاراته مجوز حضور  گوزل زاده در مسابقات ترکیه را صادر می کند یا خیر؟

سیدرضا خادمیان و اکبر دهقان دیگر داوران ایرانی هستند که برای حضور در مسابقات لیگ جوانان کاراته وان در ترکیه ثبت نام کرده اند.