غیبت حدادی در انتخابی کاپ آسیا به احتمال ۹۰ درصد
غیبت حدادی در انتخابی کاپ آسیا به احتمال ۹۰ درصد
سنتر نام آشنای بسکتبال ایران، به احتمال ۹۰ درصد در مسابقات پنجره سوم انتخابی کاپ آسیا غایب خواهد بود.

به گزارش حاشیه ورزش، اردوی آماده سازی تیم ‌ملی بسکتبال برای حضور در پنجره سوم انتخابی کاپ آسیا ۲۰۲۱، در حالی‌ پیگری‌ می‌شود ‌که‌ حامد حدادی ستاره تیم ‌ملی ایران به دلیل مصدومیت از تمرینات گروهی دور است.

طبق اخبار موجود فعلا شرایط حدادی برای حضور در ترکیب تیم‌ ملی و شرکت در پنجره سوم‌ انتخابی کاپ آسیا فراهم نیست و به احتمال ۹۰ درصد او در مسابقات انتخابی‌کاپ آسیا بازی نخواهد کرد.

حدادی به دلیل از بین رفتن غضروف موجود در مفصل زانوی پای چپ فعلا احساس درد دارد و باید با استراحت کامل مضغول مداوای خود باشد. با نظر پزشکان تنها راه بهبود این مصدومیت استراحت مطلق است.