محمدباقر نوبخت از اردوی تیم ملی کشتی بازدید می‌کند
محمدباقر نوبخت از اردوی تیم ملی کشتی بازدید می‌کند
رئیس سازمان برنامه‌ریزی و بودجه روز دوشنبه با حضور در خانه کشتی از اردوی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی دیدار خواهد داشت.

به گزارش حاشیه ورزش ، دیدار محمدباقر نوبخت از اردوی تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی همراه با سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک انجام می شود.

این دیدار ساعت ۹ صبح انجام خواهد شد.

تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران برای حضور در بازی های المپیک توکیو آماده می شوند. کشتی آزاد و فرنگی به ترتیب صاحب ۶ و ۵ سهمیه المپیکی شده اند.