مسابقات انتخابی تیم‌ملی شمشیربازی دانشجویان
مسابقات انتخابی تیم‌ملی شمشیربازی دانشجویان
با اتمام مسابقات انتخابی تیم ملی شمشیربازی دانشجویان در اسلحه سابر، شش شمشیرباز به اردوی تیم ملی دانشجویان دعوت شدند.

به گزارش حاشیه ورزش ، سی و یکمین دوره یونیورسیاد تابستانی دانشجویان جهان ۵ لغایت ۱۶ تیرماه سال آینده در شهر چنگدو کشور چین برگزار می‌شود و به منظور شرکت این مسابقات، رقابت های انتخابی تیم ملی شمشیر بازی دانشجویان در اسلحه سابر در بخش مردان برگزار شد و در پایان این رقابت های دوره ای، شش شمشیرباز برتر برای شرکت در اولین اردوی تیم ملی شمشیر بازی دانشجویان پس از بررسی نتایج از سوی کمیته فنی، دعوت شدند.

احمد رضا شهمیری از دانشگاه آزاد، امیر حسین شاکر از دانشگاه خوارزمی، نیما زاهدی از دانشگاه شهید بهشتی، میعاد عابدینی از دانشگاه گلستان، شهریار گلزار از دانشگاه یزد و میثم لاهوت از دانشگاه محقق اردبیلی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی شمشیربازی دانشجویان ایران هستند.

باید خاطرنشان کرد از این شش نفر، چهار نفر به سی و یکمین دوره یونیورسیاد تابستانی دانشجویان جهان اعزام می شوند.