منصرف شدن دبیر فدراسیون تنیس روی میز از استعفا
منصرف شدن دبیر فدراسیون تنیس روی میز از استعفا
دبیر فدراسیون تنیس روی میز از استعفای خود منصرف شد و دوباره در همین سمت به کار خود ادامه می دهد.

به گزارش حاشیه ورزش، پیمان حسنی دبیر فدراسیون تنیس روی میز یکشنبه هفته جاری از سمت خود کناره گیری کرد. مهرداد علی قارداشی رییس فدراسیون میز نیز ابتدا این استعفا را پذیرفت اما سپس منصرف شد.

در همین راستا جلسه مشترکی بین مهرداد علی قارداشی رئیس ، بهنام حبیب زاده نایب رئیس و پیمان حسنی در خصوص رفع مشکلات اداری برای ادامه همکاری دبیر فدراسیون برگزار که در نهایت مشکلات پیش رو بر طرف شد و پیمان حسنی به عنوان دبیر فدراسیون تنیس روی میز به کار خود بازگشت