نحوه انتخاب فرنگی‌کاران ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم تیم ملی مشخص شد
نحوه انتخاب فرنگی‌کاران ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم تیم ملی مشخص شد
کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی، نحوه انتخاب ملی پوشان در اوزان ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم را اعلام کرد.

به گزارش حاشیه ورزش ، جلسه ای با حضور سرمربی، کادر فنی و مدیر فنی تیم‌های ملی کشتی فرنگی در روز ۲۵ خرداد تشکیل و پس از تبادل نظرات تصیمات ذیل جهت شرکت کشتی گیران در رقابت های کشورهای اسلامی و قهرمانی جهان در صربستان گرفته شد.

۱- با توجه به برگزاری پنج مرحله از چرخه ی انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی (قهرمانی کشور، انتخابی جام تختی، رقابت های بین المللی جام تختی، قهرمانی آسیا، تورنمنت قزاقستان) در خصوص وزن ۶۰ کیلوگرم مقرر شد که در تاریخ ۱۹ تیر در ششمین مرحله از چرخه انتخابی، مسابقه بین علیرضا نجاتی و مهدی محسن نژاد با ۲ کیلوگرم با شرایط زیر برگزار شود.

الف) با توجه به اینکه مهدی محسن نژاد دارای یک پیروزی مقابل نجاتی در جام تختی است، در صورتی که در اولین مسابقه نیز به پیروزی دست یابد، به عنوان نفر برتر شناخته می شود.

ب) در صورتی که محسن نژاد در کشتی نخست پیروز نشود، برنده این رقابت ها پیروز ۲ مسابقه از ۳ کشتی خواهد بود.

۲- با توجه به برگزاری پنج مرحله از چرخه انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی، در خصوص وزن ۱۳۰ کیلوگرم مقرر شد که در تاریخ ۱۹ تیر در ششمین مرحله از چرخه انتخابی، مسابقه بین امین میرزازاده و علی اکبر یوسفی برگزار شود.

الف) با توجه به پیروزی امین میرزازاده در رقابت های بین المللی تورلیخانوف قزاقستان مقابل یوسفی، در صورتی که وی در اولین کشتی به پیروزی برسد، به عنوان نفر برتر شناخته می شود.

ب) در صورتی که میرزازاده در کشتی نخست پیروز نشود، برنده این رقابت ها پیروز ۲ مسابقه از ۳ کشتی خواهد بود.

۳- ادامه چرخه انتخابی در سایر اوزان پس از حضور نفرات منتخب اعزامی به رقابت های رنکینگ ایتالیا اعلام می شود.