نوبخت: با منابع مالی مورد درخواست کشتی موافقت شد
نوبخت: با منابع مالی مورد درخواست کشتی موافقت شد

رییس سازمان برنامه ریزی و بودجه گفت: با منابع مالی مورد درخواست کشتی موافقت شد تا شاهد شکوفایی استعداد و خرسندی مردم از کسب مدال باشیم. به گزارش حاشیه ورزش، محمد باقر نوبخت پس از بازدید از اردوی کشتی فرنگی بیان کرد: برای افتخار آفرینی در ورزش ایران به ویژه در کشتی دو اقدام حداقل […]

رییس سازمان برنامه ریزی و بودجه گفت: با منابع مالی مورد درخواست کشتی موافقت شد تا شاهد شکوفایی استعداد و خرسندی مردم از کسب مدال باشیم.

به گزارش حاشیه ورزش، محمد باقر نوبخت پس از بازدید از اردوی کشتی فرنگی بیان کرد: برای افتخار آفرینی در ورزش ایران به ویژه در کشتی دو اقدام حداقل لازم است. یکی برنامه‌ریزی و دیگری پشتیبانی مالی و بودجه‌ای است. برادرانم سلطانی‌فر  و صالحی امیری برنامه‌ریزی می‌کنند و دولت از مسیر سازمان برنامه ریزی و بودجه آنها را پشتیبانی می‌کند.

او ادامه داد: فدراسیون کشتی اقدام ارزشمندی در ساخت و تجهیز سالن های این رشته انجام داد و  این بازدید برای تکمیل پشتیبانی بودجه‌ای بود. برای اینکه جوانان مستعد ایرانی بتوانند در عرصه‌های جهانی موفق شوند، منابع مالی مورد درخواست موافق شد تا شاهد نوعی شکوفایی استعدادها و خرسندی مردم از مدال آوری ورزشکاران باشیم.

نوبخت هم‌چنین گفت: کشتی نمادی از ورزش و رشته‌ای است که ایران در جهان به آن می‌بالد و توجه به این رشته اهمیت دارد. در دیدار با روسا عدالت در همه رشته‌ها باید انجام شود. عدالت به معنای مساوات نیست بلکه ظرفیت کشتی و فوتبال باید مورد توجه قرار بگیرد ولی به همه رشته ها توجه داریم.