پخش شیرینی توسط یک رییس هیات در انتخابات دوچرخه سواری!
پخش شیرینی توسط یک رییس هیات در انتخابات دوچرخه سواری!

رییس هیات سیستان و بلوچستان در پایان مجمع انتخاباتی دوچرخه سواری شیرینی پخش کرد. به گزارش حاشیه ورزش، مجمع انتخاباتی فدراسیون دوچرخه سواری در آکادمی ملی المپیک برگزار شد که محمود رشیدی به عنوان رییس فدراسیون انتخاب شد. پس از پایان انتخابات، هاشم زهی رییس هیات سیستان و بلوچستان در اقدامی غیر معمول، یک جعبه […]

رییس هیات سیستان و بلوچستان در پایان مجمع انتخاباتی دوچرخه سواری شیرینی پخش کرد.

به گزارش حاشیه ورزش، مجمع انتخاباتی فدراسیون دوچرخه سواری در آکادمی ملی المپیک برگزار شد که محمود رشیدی به عنوان رییس فدراسیون انتخاب شد.
پس از پایان انتخابات، هاشم زهی رییس هیات سیستان و بلوچستان در اقدامی غیر معمول، یک جعبه شیرینی که از پیش تهیه کرده و با خود به سالن انتخابات برده بود را بین اعضای مجمع پخش کرد.
در این مجمع رشیدی ۲۷ رای آورد و عبدالرحمن قاسمی رقیب او ۱۶ رای کسب کرد.