پنجاه و یکمین دختر رکابزن ایران در قهرمانی جهان
پنجاه و یکمین دختر رکابزن ایران در قهرمانی جهان
دختر رکابزن ایران در مسابقات دوچرخه سواری کوهستان قهرمانی جهان پنجاه و یکم شد.

به گزارش حاشیه ورزش ، مسابقات دوچرخه سواری کوهستان قهرمانی جهان به میزبانی فرانسه برگزار شد و ایران یک نماینده در بخش زنان داشت.

فرانک پرتو آذر دختر رکابزن ایران که برای آمادگی جهت حضور در مسابقات قهرمانی جهان و آسیا در اروپا به سر می‌برد، در مسابقات قهرمانی جهان شرکت کرد و توانست در جایگاه ۵۱ قرار بگیرد.

در این مسابقات ۶۹ رکابزن موفق شدند مسابقه را به پایان برسانند.

۲ رکابزن مسابقه را به پایان نرساندند و ۷ رکابزن در خط شروع مسابقه قرار نگرفتند.

نفرات برتر به شرح زیر است:

۱- پریووت از فرانسه

۲- یولاندا نیف از سوییس

۳- هالی باتن از آمریکا