برای آسیایی به 7 المپیکی استراحت دادیم
برای آسیایی به 7 المپیکی استراحت دادیم
سرپرست تیم ملی والیبال می گوید برای مسابقات آسیایی به ۷ بازیکن المپیکی استراحت داده شده است.

به گزارش حاشیه ورزش مصطفی کارخانه سرپرست تیم ملی والیبال ایران درحاشیه تمرین بلندقامتان ایران گفت: از خبرنگاران تشکر می‌کنم که والیبال را همراهی می‌کنند. شرایط والیبال خاص است و باید به جای خود برگردد و قهرمان آسیا شود. باید در مسابقات جهانی بدرخشیدم چرا که بازیکنان و فدراسیون خوبی داریم.

او ادامه داد: دو ماه است در لباس سرپرستی آمده ام و به عنوان سرباز خوشحالم که هستم. کادر فنی و عطایی صادقانه زحمت کشیده و در این ۲ ماه تیم را خالص و پرتلاش دیده ام. همه با تلاش فراوان دنبال هدفی بزرگ هستند و من این موضوع را می بینم. همه چیز مهیا است برای اعزام خوب و قهرمانی آسیا و هدف ما قهرمانی در رقابتهای پیش رو است.  تمام تلاش و تمرینات را برای قهرمانی خواهیم کرد و امیدوارم اتفاقات خوبی رخ دهد.

او ادامه داد: تیم ملی والیبال در گذشته به ۱۲ بازیکن منتهی می‌شد. احساس می‌کنم خستگی در چهره بازیکنان باتجربه وجود داشت، برای همین به ۷ بازیکن المپیکی استراحت دادیم. تیم به روح تازه و اندیشه تازه نیاز دارد و جوانان سرمایه ما هستند.

کارخانه گفت: بازیکنان باتجربه هم سرمایه ما هستند اما سیاست فدراسیون و عطایی این بود که به دلیل خستگی، فضا به جوانان داده شود .

کارخانه ادامه داد: هر روز تمرین می کنیم و بچه ها عطش قهرمانی دارند. کوچک ترین بی انضباطی در تیم ندیدیم و هرکس وظایف خود را انجام می‌دهد. معروف به عنوان سرمایه ملی ما بوده و خیلی ها برای او زحمت کشیده اند. عطایی هم سرمایه این مملکت است و امیداورم با مربی ایرانی اتفاق خوبی بیفتد. ایرانی هیچ چیز کمتر از خارجی ندارد. به آلکنو می گویم که تیم هشتم جهان را به دوازدهم جهان تبدیل کردی. اگر در جلسه آلکنو بودم به او حتما این حرف را می گفتم، چرا که جوانان سرمایه های ملی ما هستند.

او ادامه داد: وظیفه ما است که با جوانان برویم و به بزرگسالان استراحت دهیم. اگر اول و دوم مسابقات آسیایی شویم به مسابقات جهانی خواهیم رفت و شاید در بازی های آینده به بازیکنان باتجربه بازی دهیم. بازیکنان باتجربه نیاز به استراحت داشتند و جوانان هم سرمایه ما هستند.

کارخانه گفت: بردیا سعادت قراردادی با باشگاه کره ای داشت. عطایی تلاش می کند در جوانان به او بازی دهد. سعادت از فدراسیون مجوز داشت که به باشگاه کره ای برود. حتی لباس سعادت را به مسابقات آسیایی می بریم و باید دید چه اتفاقی خواهد افتاد.

 

به گزارش حاشیه ورزش، مصطفی کارخانه سرپرست تیم ملی والیبال ایران درحاشیه تمرین بلندقامتان ایران گفت: از خبرنگاران تشکر می‌کنم که والیبال را همراهی می‌کنند. شرایط والیبال خاص است و باید به جای خود برگردد و قهرمان آسیا شود. باید در مسابقات جهانی بدرخشیدم چرا که بازیکنان و فدراسیون خوبی داریم.

او ادامه داد: دو ماه است در لباس سرپرستی آمده ام و به عنوان سرباز خوشحالم که هستم. کادر فنی و عطایی صادقانه زحمت کشیده و در این ۲ ماه تیم را خالص و پرتلاش دیده ام. همه با تلاش فراوان دنبال هدفی بزرگ هستند و من این موضوع را می بینم. همه چیز مهیا است برای اعزام خوب و قهرمانی آسیا و هدف ما قهرمانی در رقابتهای پیش رو است.  تمام تلاش و تمرینات را برای قهرمانی خواهیم کرد و امیدوارم اتفاقات خوبی رخ دهد.

او ادامه داد: تیم ملی والیبال در گذشته به ۱۲ بازیکن منتهی می‌شد. احساس می‌کنم خستگی در چهره بازیکنان باتجربه وجود داشت، برای همین به ۷ بازیکن المپیکی استراحت دادیم. تیم به روح تازه و اندیشه تازه نیاز دارد و جوانان سرمایه ما هستند.

کارخانه گفت: بازیکنان باتجربه هم سرمایه ما هستند اما سیاست فدراسیون و عطایی این بود که به دلیل خستگی، فضا به جوانان داده شود .

کارخانه ادامه داد: هر روز تمرین می کنیم و بچه ها عطش قهرمانی دارند. کوچک ترین بی انضباطی در تیم ندیدیم و هرکس وظایف خود را انجام می‌دهد. معروف به عنوان سرمایه ملی ما بوده و خیلی ها برای او زحمت کشیده اند. عطایی هم سرمایه این مملکت است و امیداورم با مربی ایرانی اتفاق خوبی بیفتد. ایرانی هیچ چیز کمتر از خارجی ندارد. به آلکنو می گویم که تیم هشتم جهان را به دوازدهم جهان تبدیل کردی. اگر در جلسه آلکنو بودم به او حتما این حرف را می گفتم، چرا که جوانان سرمایه های ملی ما هستند.

او ادامه داد: وظیفه ما است که با جوانان برویم و به بزرگسالان استراحت دهیم. اگر اول و دوم مسابقات آسیایی شویم به مسابقات جهانی خواهیم رفت و شاید در بازی های آینده به بازیکنان باتجربه بازی دهیم. بازیکنان باتجربه نیاز به استراحت داشتند و جوانان هم سرمایه ما هستند.

کارخانه گفت: بردیا سعادت قراردادی با باشگاه کره ای داشت. عطایی تلاش می کند در جوانان به او بازی دهد. سعادت از فدراسیون مجوز داشت که به باشگاه کره ای برود. حتی لباس سعادت را به مسابقات آسیایی می بریم و باید دید چه اتفاقی خواهد افتاد.