کاهش لیگ فرانسه به 18 تیم
کاهش لیگ فرانسه به 18 تیم

مسئولان برگزاری رقابت های لیگ فرانسه اعلام کردند که از فصل ۲۰۲۳-۲۰۲۴ شمار تیم های شرکت کننده در لیگ از ۲۰ تیم به ۱۸ تیم کاهش پیدا خواهد کرد. به گزارش حاشیه ورزش و به نقل از اکیپ، لیگ فرانسه از فصل ۲۰۰۲-۲۰۰۳ تا کنون با حضور ۲۰ تیم برگزار شده است اما مسئولان برگزاری […]

مسئولان برگزاری رقابت های لیگ فرانسه اعلام کردند که از فصل ۲۰۲۳-۲۰۲۴ شمار تیم های شرکت کننده در لیگ از ۲۰ تیم به ۱۸ تیم کاهش پیدا خواهد کرد.

به گزارش حاشیه ورزش و به نقل از اکیپ، لیگ فرانسه از فصل ۲۰۰۲-۲۰۰۳ تا کنون با حضور ۲۰ تیم برگزار شده است اما مسئولان برگزاری این رقابت اعلام کردند که از فصل ۲۰۲۳-۲۰۲۴ شمار تیم های شرکت کننده در لیگ به ۱۸ تیم کاهش پیدا خواهد کرد.

به این ترتیب در فصل ۲۰۲۲-۲۰۲۳ چهار به لیگ پایین تر سقوط خواهند کرد و تنها دو تیم به لوشامپیونه صعود می کنند تا شمار تیم ها ۱۸ تیم شود.