کودتا علیه راه‌اندازی فدراسیون آمادگی جسمانی!
کودتا علیه راه‌اندازی فدراسیون آمادگی جسمانی!
برخی روسای انجمن‌ها و کمیته‌هایی که به تازگی از فدراسیون ورزش‌های همگانی جدا و در ذیل فدراسیون آمادگی جمسانی تعریف شده‌اند با جدایی از این فدراسیون و حضور در فدراسیون جدید مخالفت کردند.

به گزارش حاشیه ورزش ، فدراسیون همگانی نوشته است که وزارت ورزش و جوانان در تصمیمی یکطرفه و برخلاف دستورالعمل خود، انجمن آمادگی جسمانی را به فدراسیونی جدید تبدیل کرد و به دنبال آن ۲۶ انجمن، کمیته و گروه زیر مجموعه فدراسیون ورزشهای همگانی را از این فدراسیون جدا و اعلام کرد آنها به فدراسیون آمادگی جسمانی منتقل خواهند شد.

به دنبال این تصمیم وزارت ورزش، روسای انجمن‌ها، کمیته ها و گروه های «کتل بل»، «دوچرخه سواری ثابت»، «تمرینات کاربردی در ورزش»، «کراس ترینیگ»، «آمادگی جسمانی»، «باروسول»، «یوگا»، «کلیستنیکس»، «ورزآرا»، «پیاده روی»، «ورزش در آب» و … با ارسال نامه‌هایی جداگانه به افشین ملایی رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی به این تصمیم وزارت ورزش اعتراض و مخالفات خود با جدایی از فدراسیون همگانی را اعلام کردند.

به گزارش ایسنا،‌ این اتفاق در حالی است که وزارت ورزش و جوانان تصمیم نهایی خود را برای جدایی برخی از این انجمن‌ها از فدراسیون همگانی و الحاق به فدراسیون آمادگی جسمانی گرفته و تامین کننده بودجه و سیاست‌های اجرایی این انجمن‌هاست.

باید دید که موضع وزرارت ورزش در قبال این اتفاق چه خواهد بود.