کیکاوس سعیدی سرپرست آکادمی ملی المپیک شد
کیکاوس سعیدی سرپرست آکادمی ملی المپیک شد
دبیرکل کمیته ملی المپیک به عنوان سرپرست آکادمی ملی المپیک معرفی شد.

به گزارش حاشیه ورزش و به نقل از آکادمی ملی المپیک،سرپرست آکادمی ملی المپیک انتخاب شدو رضا قراخانلو به عنوان مشاور علمی پژوهشی رییس کمیته ملی المپیک معرفی شد.

در این نشست که با حضور صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک، رضا قراخانلو، کیکاووس سعیدی دبیرکل کمیته ملی المپیک، نصرالله سجادی سرپرست کاروان ورزشی ایران در المپیک توکیو و مدیران آکادمی ملی المپیک برگزار شد، صالحی امیری طی سخنان کوتاهی اظهار کرد: قراخانلو یک شخصیت علمی غیرقابل انکار در ورزش کشور ایت که خدمات او به ورزش کشور را هیچ کس نمی تواند انکار کند.

رییس کمیته ملی المپیک در ادامه ضمن بیان این مطلب که ما تودیع و معارفه ای نخواهیم داشت افزود: آقای قراخانلو از مجموعه جدا نشده اند و تا پایان دوره با ما هستند . ایشان مشاور علمی ما هستند و ماموریت های علمی آکادمی را دنبال می کنند. ایشان همچنین در شورای سیاستگذاری آکادمی و شورای سیاستگذاری تاریخ شفاهی ورزش ایران نیز حضور دارند پس ما تودیعی نداریم. آقای سعیدی آکادمی را سرپرستی خواهند کرد تا بعد از المپیک یک تصمیم منطقی را در خصوص آکادمی اتخاذ کنیم .

او با اشاره به این مطلب آکادمی باید جزو بهترین های منطقه باشد افزود: ما تلاش می کنیم آکادمی یک مرکز نمونه علمی و تمرینات برتر در سطح منطقه باشد باید این مسیر با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند تا به این جایگاه برسد ما نیمی از برنامه ها را دنبال کردیم و نیمی دیگر مانده است که باید آن را دنبال کنیم.