دو صحنه مورد اعتراض گل‌گهر در مصاف با نساجی | حاشیه ورزش