پنج شنبه, ۱۴ مهر , ۱۴۰۱
بازگشت رکابزن خط خورده به اردوی تیم ملی جاده 25 اردیبهشت 1400

بازگشت رکابزن خط خورده به اردوی تیم ملی جاده

یکی از رکابزنانی که از اردوی تیم ملی دوچرخه سواری جاده خط خورده بود دوباره به جمع ملی پوشان اضافه شد.