آغاز مراسم حمل مشعل المپیک در پارکِ «بدون تماشاگر»
آغاز مراسم حمل مشعل المپیک در پارکِ «بدون تماشاگر»
حمل مشعل المپیک در استان هیروشیما در شرایط اضطراری و در پارکی خالی از تماشاگر آغاز شد.

به گزارش حاشیه ورزش، با وجود گستردگی ویروس کرونا در ژاپن و شرایط اضطراری که در برخی استان های این کشور ایجاد کرده، مراسم حمل مشعل المپیک در هیروشیما آغاز شد اما در شرایط متفاوت از همیشه.

رویداد دو روزه حمل مشعل المپیک در هیروشیما به دور از جاده های عمومی دنبال خواهد شد، این تصمیم به خاطر کرونا و گستردگی این ویروس اتخاذ شده است.

طبق آنچه سایت kyodo news به آن اشاره کرده است، رویداد حمل مشعل در هیروشیما با حضور مشعل داران و شعله ور شدن مشعل در پارک یادبود صلح شهر غربی ژاپن آغاز شد، این پارک به خاطر افزایش عفونت های ویروس کرونا تحت شرایط اضطراری و «خالی از تماشاگر» بود.

آغاز مراسم حمل مشعل المپیک در پارک «بدون تماشاگر»
پارک مورد نظر در در نزدیکی مرکز بمباران اتمی ۱۹۴۵ ایالات متحده در جنگ جهانی دوم قرار دارد.

در روز نخست رویداد حمل مشعل در هیروشیما، «تاکایوکی ساکای» برادر کوچکتر «یوشینوری ساکای» که در مراسم افتتاحیه بازی های المپیک ۱۹۶۴ توکیو دیگ را روشن کرد نیز حضور داشت. وی گفت که «می خواهم به جای برادر فقیدم در بازی های المپیک شرکت کنم»

یوشینوری ساکای یا «پسر بمب اتمی» در ۶ آگوست ۱۹۴۵ روزی که بمب اتم به شهر ریخته شد در استان هیروشیما متولد شد و در سال ۲۰۱۴ درگذشت. یک سال پس از آن توکیو خواستار میزبانی مجدد المپیک شد.